Mikael Bording

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Mikael Bording 1878-1953

Lærer. Skoleinspektør. Født 7. april 1878. Død 18. juli 1953.

Født i Øster Snede. Dimitteret fra Silkeborg Seminarium 1900.

Andenlærer i Erritsø 1902-1905, førstelærer sammested 1905-1907.

Førstelærer ved Uhrskov Skole 1907-1918

Ordenslærer, dvs. daglig leder ved Nyboesgades Skole 1917. Overlærer 1922. Bording ved først mod slutningen af tiden på Nyboesgades Skole benævnt skoleinspektør.

Mikael Bording var specielt optaget af svagtbegavede børns interesser: "Så kendt et navn fik han på dette område, at da undervisningsminiteriet i 1938 nedsatte et udvalg til udarbejdelse af en betænkning om særundervisning, kom Bording som den eneste fra provinsen med i dette udvalg. (Frit Folk 18. juli 1953)

Afsked 30/9 1946. Derefter lærer ved Østjyllands Husmandsskole i Vinding.

Medlem af Hover Sogneråd 1912-1914.Litteratur

  • Chr. Kjeldsen: Vejles Skolehistorie. 1984