Jelling-Hover Sognekommune

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Jelling og Hover Sogn udgjorde én sognekommune fra landkommunernes begyndelsen i 1842 til 1872, hvor det blev til to sognekommuner.

Sogneforstanderskabets første møde blev afholdt på Rugballegård den 11. januar 1842. Forskellige forhold blev forhandlet på det første møde - bl.a. besluttede man at mødes hver den første søndag i måneden, man fandt ud af, hvem der skulle være skolepatron, skoleforstander og fattigforstander, og man besluttede at ansætte "Staaderkonger"

Stodderkongerne var egentlig en gammel betegnelse, der var gået af brug, men som altså stadig eksisterede i Jelling-Hover. Stodderkongen var en slags politibetjent, valgt blandt sognets fattige, og hans opgave var at sørge for, at fattige, der hørte til i andre sogne, ikke kom ind og forsøgte at udnytte fattighjælpen her. De kunne altså "arrestere" fattige stoddere, der ikke hørte til i sognet.

Den 4. februar 1842 kunne man så skride til ansættelse af en "Staaderkonge", nemlig Hans Christian Søren fra Hover Fattighus. Han fik bevilget tøj og andre naturalier i løn, og for at sikre, at han faktisk var til stede, skulle han melde sig to gange om ugen hos sogneforstanderskabet.

Jelling-Hover Sognekommunes arkiv opbevares på Vejle Stadsarkiv. www.vejlestadsarkiv.dk.