J.J.A. Worsaae

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Jens Jacob A. Worsaae, ca. 1875

Jens Jacob Asmussen Worsaae. Født i Vejle 14.03.1821, død 15.08.1885 på Hagestedgård. Begravet i Holmens Kirke i København.

Var søn af amtsforvalter Jens Worsaae. Allerede som barn havde Worsaae en stor interesse for oldtiden, oldsager og oldtidsmindesmærker. Han begyndte tidligt selv at samle på oldsager og det fortælles, at han sammen med en ven foretog søndagsudgravninger ved Jelling. I 1834 kom han i Horsens Latinskole og han benyttede enhver mulighed for at dyrke sin interesse og brugte store dele af sin fritid på at deltage i forskellige udgravninger.

I 1836 blev Worsaae sendt til Borgerdydskolen i København. Han havde ofte sin gang på Oldnordisk Museum på Christiansborg, hvor han mødte bestyreren C. J. Thomsen, med hvem han havde et livslangt venskab og samarbejde.


Worsaae blev i 1847 udnævnt til "Inspektør over de antikvariske mindesmærker i Danmark", og det var i denne egenskab, at han i 1861 af Frederik 7. blev udnævnt til daglig leder af den store udgravning af sydhøjen i Jelling, som Frederik 7. satte i værk.


Han blev direktør for både Oldnordisk Museum (nu Nationalmuseet) og Rosenborg i 1865. Det var ham, der grundlagde den arkæologiske videnskab baseret på forgængeren C. J. Thomsens deling af oldtiden i tre dele: stenalder, bronzealder og jernalder.


Da der i 1835 var fundet et mumificeret kvindelig, Dronning Gunhild i en mose tilhørende Haraldskær gik Worsaae ind i diskussionen om, hvorvidt det rent faktisk kunne være den norske dronning Gunhild. Han argumenterede for at liget måtte være langt ældre.


1854 Tit. professor, 1864 etatsråd, 1875 kammerherre. 1874-75 kultusminister (kirke- og undervisningsminister) dr.phil i Uppsala 1877. Udnævnt til Ridder af Dannebrog i 1851. Dannebrogsmændenes Hæderstegn i 1855. Kommandør af Dannebrog i 1869 og Storkors af Dannebrog i 1882.

Litteratur

  • Worsaae, J.J.A.: Af en Oldgrandskers Erindringer.
  • Dansk Biografisk Leksikon 1949, XXVI, s. 303-313.

Billeder