Jørn Godrum Bech

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Receptionen på Vejle Stadsarkiv, dengang arkivet lå på Enghavevej 2, Vejle. Stadsbibliotekar Jørn Godrum Bech står yderst til venstre. 1997

Den bibliotekaruddannede Jørn Godrum Bech (f. 1937) var lærer på Danmarks Biblioteksskole, indtil han i 1973 kom til Vejle, hvor han blev ansat som vicebibliotekar.

Fra 1983 til 2000 var han en respekteret stadsbibliotekar, omhyggelig og myreflittig. Få i den danske biblioteksverden har så omfattende viden om biblioteksvæsenet og dets historie, som Jørn Godrum Bech.

Bibliotekshistorie har altid været hans store interesse. Han har blandt andet skrevet om Biblioteksforeningen i Vejle Amt, hvor han fra 1986 var forretningsfører. Ved sin afgang i 2000 modtog han organisationens bibliotekspris for sit store arbejde.

Gennem årene har han formidlet sin viden om bibliotekshistoriske emner og personligheder til Byhistorisk Selskabs populære årbog i Vejle: Vejlebogen.

Da Jørn Godrum Bech gik på pension i 2000 tog han fat på det omfattende arbejde med at organisere og registrere Vejle Biblioteks samling af arkivalier.


Kilde

Vejle Stadsarkiv - U228.