Jørgen Munch-Christensen

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Jørgen Munch-Christensen var aktiv i den vejlensiske modstandsbevægelse i besættelsesårene

Født i 1918, død i 2004.

Jørgen Munch-Christensen var boghandler, byrådspolitiker, frihedskæmper.

I 1939 kom Jørgen Munch-Christensen til C. Neumanns Boghandel i Vejle som ung nyudannet boghandler fra Århus. Allerede i efteråret 1940 arrangerede Jørgen Munch-Christensen på eget initiativ litterære foredrag om væsentlige danske forfatterskaber, og var den 20. oktober 1941 hovedmand bag oprettelsen af Vejle Litteraturforening.

I besættelsesårene spillede Jørgen Munch-Christensen en central rolle i den lokale modstandskamp mod tyskerne. 1943-45 var han sekretær i Frihedsrådets lokalkomite og fra 1945 formand for Frihedsfondens lokale bestyrelse.

Den 1. juni 1947 overtog Jørgen Munch-Christensen Eigil Knudsens Boghandel, Nørregade 22, der var stiftet af Theodor Jørgensen den 15. august 1866. Kærligheden til bøger var det centrale for Jørgen Munch-Christensen, og han indrettede ligeledes antikvarboghandel på 1. og 2. sal over boghandelen med tusindvis af bøger, deriblandt betydningsfulde værker som ellers ikke var i handelen.

I perioden 1962-74 var Jørgen Munch-Christensen medlem af Vejle Byråd for Det konservative Folkeparti, deraf viceborgmester 1970-74. Han besad desuden en del formandsposter bl.a. for Den konservative Vælgerforening, Vejle Boghandlerforening, fortsættelsessygekassen Danmarks afdeling i Vejle amt, International Health Insurance i Danmark A/S, Vejle Handelsskole og Handelsgymnasiet, Vejle Fjernvarmeselskab og Vejle Turistforening og i bestyrelsen for Vejle Musikforening, Sønderjysk forening, Billund Lufthavn, Vejle Handelsstandsforening og Vejle Grundejerforening.

Jørgen Munch-Christensen udgav i 1939 ”Bogen om danskheden”, i 1945 ”Undergrunden i Vejle” om modstandsbevægelsen og i 1976 erindringsbogen ”Mellem brave borgere i Vejle”.


Billeder