Haraldskær Fabrik

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Haraldskær Fabrik, ca. 1880

Fabrik ved på Rue Mark på sydsiden af Vejle Å lige syd for Haraldskær Hovedgård.

Fabrikken fik en pudsigt start i 1741, da Haraldskærs ejer Pierre D`Andischou blev opsøgt af en Bernt Isack, der påstod at have kongelig tilladelse til at opstarte en geværfabrik ved Vejle Å. Isack anmodede D`Andischou om at måtte opføre bygnignerne på dennes jorde. Problemet var dog at Isack hverken havde den påståede kongelig tilladelse eller penge til at bygge for. Byggeriet kom D`Andischou til at betale og geværproduktionen måtte man opgive.


Man anlagde istedet for navnet Haraldskær Kobber-, Høle- og Skærefabrik, en fabrik der fremstillede knive, sakse, søm, høleer, samt mindre våben som pistoler og kårder.


I 1744 fik man tilladelse til at udvide produktionen til at omfatte en kobber- og krudtmølle.


Fabrikken blev i 1757-58 flyttet til Rue Mark pga. bedre vandstand og drivkraft.


Kobberfabrikken blev afviklet i 1871 og solgt til grosserer W. Rentzmann som oprettede et træsliberi til papirfremstiling på stedet. I 1872 dannede Rentzmann Vejle Træmassefabrik A/S og i 1889 blev det en del af De Forenede Papirfabrikker A/S.


Produktionen af papir standsede i august 1908, men fabrikken fungerede som træsliberi, indtil fabrikken brændte i 1922.

Litteratur

  • Annette Hoff, Gehrdt de Lichtenberg: Storkøbmand, godsejer, pengeudlåner og fabrikant, Horsens Museum 2007

Billeder