Gustav Funder

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Funders Rebslageri ca. 1910. Gustav Funder står nr. 3 fra højre

Rebslager. Født 7. juli 1874. Død 21. december 1947.

Gustav Funder født i Mariager og arbejdede tidligt i sin fars rebslagervirksomhed, hvor han da også blev lærling. Han var udlært i 1892. Efter at have været på valsen kom han til Vejle og var med til at danne fagforening for rebslagerne, og i 1901 etablerede han så sit eget rebslageri i Mølholmsdalen. Firmaet voksede hurtigt, og snart kom også børstevarer med i G. Funders sortiment.

Trods varemangel og afsætningskrise i 20’erne, brand i 30'erne mm. gik firmaet fremad, både hvad angik rebslageriet og børstevarerne. Så Gustav Funder kunne være tilfreds med sin indsats som fabrikant.

Vejle Amts Avis skrev i hans nekrolog den 22. december 1947:

I løbet af få år udvikledes forretningen, og i 1907 kunne den beskæftige seks svende, og senere knyttedes børstefabrik til rebslageriet. I 1938 hærgede en voldsom brand fabrikken, der måtte bygges op helt fra grunden, ligesom der blev installeret nye og tidssvarende maskiner. Virksomheden beskæftiger i dag ca. 70 mand. Skønt fabrikant Funder var stærkt optaget af sin virksomhed, kunne han dog ikke frasige sig forskellige offentlige hverv, og i to perioder var han medlem af Vinding sogneråd. Af den afdødes 10 børn er tre sønner ansat i virksomheden.

Gustav Funder har lagt navn til Fundersvej.

Litteratur

Vagn Nygaard: Bogen om Funder. 2001.