Christian Christopher Græbe

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Christian Christopher Græbe blev født den 25. maj 1842 i København, og han døde den 15. oktober 1923 på Frederiksberg. Han var søn af bogtrykker Johan Christian Frederik Græbe og Frederikke Amalie Johanne Græbe, født Andersen. Han blev den 30. december 1884 gift på Frederiksberg med Alexandrine Maria Mathilde Petersen, der var født i 1844 i Holstebro.

I 1860 blev han student, og i 1866 cand.jur. Med denne uddannelse som baggrund kom han til at beklæde en række betydende stillinger indenfor datidens politiske og administrative forvalning. I 1869 blev han fuldmægtig ved Københavns Amts søndre Birk, og fra 1873 var han assistent i Indenrigsministeriet. I 1883 udnævntes han til sekretær ved protokollerne i Højesteret. Fra 1890 og til 1896 var han byfoged og byskriver i Nibe købstad, herredsfoged og herredsskriver i det nærliggende Hornum Herred og endelig borgmester i Nibe købstad (Højre). Den 13. august 1896 blev han herredsfoged og herredsskriver i Falsters vestre Herred.

Fra den 3. januar 1902 til den 30. september 1912 var han herredsfoged i Nørvang-Tørrild Herreder. Det var i denne funktion, at han var med til at modtage Frederik 8. i forbindelse med Vejles kongebesøg i 1911. Fra den 21. oktober 1905 og til den 22. februar 1910 var han tillige formand for Værgeraadet i Vejle købstads nordre kreds.

Christian Christopher Græbe var derudover fra 1876 kongelig translatør i engelsk, tysk og fransk. Den 8. april 1898 udnævntes han til Ridder af Dannebrog.


Litteratur

  • A. Falk-Jensen & H. Hjorth-Nielsen: Candidati og examinati juris 1736-1936 Candidati politices 1852-1936 Candidati actuarii 1922-1936, bd. 2, Gaarmann-Køster, Kbh., 1955.