C.V. Petersen

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Handelsskoleforstander og lokalhistoriker. Født 1870 - død 1951.

Søn af bogbindermester H.C. Petersen, Nørregade og begyndte sin skolegang samme dag som Hess' skorstensfløjte lød første gang. 1890 lærereksamen fra Jelling Seminarium, lærer i Haslev på Sjælland et par år, 1893 lærer ved Vejle skolevæsen, først ved Søndermarksskolen og i 1899 i Kirketorvets Mellem- og Realskole. 1901 lærer ved handelsskolen, hvis forstander han blev fra 1910 til 1943.

Som lokalhistorisk interesseret kom han i 1922 i den kreds, der skulle udgive en byhistorie. I 1926 overtog han redaktionen af "Vejle Bys Historie", der udkom ved byens 600 års jubilæum i 1927. Værket "Vejle Bys Historie" kunne bestilles på forhånd, og i så fald skulle man selv afhente det i Harald Petersens Bogbinderi, og så var prisen 10 kr. for en hæftet udgave. Fra mandag den 15. august 1927 kunne bogen leveres via samtlige landets boglader, men nu var prisen 15. kr. Oprindeligt var oplaget på 200 eksemplarer, men det endte på 1750 bøger.

Det var en i mange Henseender enestaaende Indsats, C.V. Petersen her øvede. Han gik til Arbejdet med særlig gode Forudsætninger, og han skyede ingen Anstrengelse for at faa Resultatet bedst muligt. Med Bogen om Vejle satte han baade sin By og sig selv et varigt Minde. (Vejle Amts Folkeblad 20. marts 1933)

C.V.Petersen fortsatte med at skrive lokalhistoriske artikler bl.a. i Vejle Amts Årbøger og Elevforeningen KMRs fine tidsskrift.

I 1951 dør C.V.Petersen efter længere tids sygdom, som bandt ham til sengen i lange perioder.