Bredballe Kirke

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Bredballe Kirke, kort efter opførelsen, 1907

Byggeriet påbegyndt i 1906 og kirken blev indviet 8 december 1907.

Der havde længe været et ønske om at få sin egen kirke i Bredballe. Der var langt ind til kirkerne i Vejle og der var langt til kirken i Hornstrup. Der kom dog først for alvor skub i tingene i 1905, da der blev nedsat et byggeudvalg. Man besluttede, at den kirke man ville opføre skulle være en kopi af kirken i Årup på Fyn. Det blev beregnet, at byggeriet ville koste 27.000 kr – man indsamlede de 9.000 kr i sognet, som dengang var fattigt. Den 25. juli 1906 blev grundstenen lagt til kirken og byggeriet stod færdigt i 1907.


Den oprindelig udsmykning af kirken blev af ren og skær nødvendighed udført i billige materialer. Man havde ganske enkelt ikke flere penge at gøre godt med. Men gennem årene fik man via lokale indsamlinger penge til indkøb af både alterbillede og orgel, samt til at udskifte lysekroner og prædikestol.


Kirkens klokke er fra 1906, fremstillet i Århus. Kirken fik skænket et kirkeskib i 1934. I 1937 fik man ny prædikestol, figurene udskåret og skænket af tømrermester Sigvald Nielsen fra Bredballe. Man fik nyt orgel i 1967, som blev indviet ved kirkens 60 års jublilæum. Det blev i 1979 udvidet til 15 stemmer. I 2000 fik kirken en ny døbefont udført af billedhugger Laila Westergaard.


Sognene Bredballe og Hornstrup var oprindeligt et annekssogn til Sct. Nicolai Sogn, i 1907 blev Hornstrup udskilt som et selvstændigt sogn, hvortil Bredballe hørte. Bredballe blev først et selvstændigt sogn i 1977.


Billeder