Balle Valgmenighed

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Balle Valgmenighed er en grundtvigsk valgmenighed i Balle, Bredsten Sogn.

Balle Valgmenighed blev grundlagt i 1883 af Balle-bønderne, angivelig i protest mod den missionske præst i Bredsten. Der var en stærk frihedstrang blandt landbefolkningen i Balle, og man ønskede ikke at være underlagt nogen gejstlig øvrighed. De grundtvigske tanker om frihed og selvstyre i de kirkelige anliggender vandt således en betydelig genklang i Balle.

Kirken blev bygget 1884-85 efter tegning af arkitekt Andreas Peter Bentsen (1839-1914), Vallekilde. Han var inspireret af den byzantinske kirkearkitektur, og frem for alt af de byzantinske centralkirker. Resultatet blev en ottekantet centralkirke med et kobberspir. Resten af kirken har skifertag. A. Bentsen var også arkitekt på valgmenighedskirkerne i Lemvig og Vallekilde. Udformningen af kirken havde tillige en symbolsk karakter, idet den skulle underbygge det grundtvigske ideal om en tæt forbindelse mellem præst og menighed. Kirken blev indviet den 26. april 1885. Samme år tiltrådte Vilhelm Hansen som den første valgmenighedspræst i Balle. Igennem sit mangeårige virke som præst for valgmenigheden (1885-1923) fik han en stor indflydelse på det kirkelige liv i lokalsamfundet. Indflydelsen rakte også til den nærliggende købstad, da Vejle Valgmenighed blev oprettet i 1905 ved Sct. Nicolai Kirke. Den lille valgmenighed ønskede ham som præst. Vilhelm Hansen havde vundet sig et navn i byen ved sine søndagsmøder på Vejle Højskolehjem, der blev stiftet i 1884 på initiativ af bl.a. forstanderen på Askov Højskole, Ludvig Schrøder (1836-1908). Vilhelm Hansen blev med sit alsidige folkelige og kirkelige virke et stærkt aktiv for Balle Valgmenighed.

Blandt de lokale betragter man valgmenigheden som et led i en treenighed, der består i et traditionsrigt samarbejde med Balle Forsamlingshus fra 1899 og Balle fri – og ungdomsskole, der blev oprettet som Balle Friskole i 1866. De fleste af valgmenighedens medlemmer har været elever på Balle fri – og ungdomsskole. Eleverne fra skolen har traditionelt gået til præst og blevet konfirmeret i Balle Valgmenigheds kirke.

Som valgmenighed er der desuden tilknyttet særlige liturgiske traditioner og en helt speciel skik i forbindelse med barnedåben. I præstegården overfor kirken er der en gammel vugge, der daterer sig tilbage til menighedens grundlæggelse. Der er tradition for, at dåbsbørnene skal ligge i denne vugge under den første del af gudstjenesten under opsyn af gudmoderen. Ved salmen efter prædikenen bliver gudmoderen og dåbsbarnet hentet over i kirken af kordegnen og vist på plads af præsten. Vuggen blev renoveret af Vejle Museum i efteråret 2000.

Valgmenigheden ejer kirken med kirkegården samt præsteboligen og graverboligen. Valgmenigheden har i dag ca. 270 medlemmer, og den har en bestyrelse på syv medlemmer plus præsten.