Arbejdsmand Johan Peter Thurm

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Vejle Amts Folkeblad 02.03.1872

Efter at have virket som daglejer i Kolding kom svenskeren Johan Peter Thurm (f. 1826) til Vejle. Her mødte han daglejerenken Ellen Marie Hansen. De fik i 1866 sønnen Laurids Johan Peter Hansen udenfor ægteskab. Johan Peter Thurm og Ellen Marie Hansen blev dernæst gift og fik yderligere to børn: Sophie Lovise Jensine Thurm (f. 1869) og Caroline Albertine Elisabeth Thurm (f. 1871).

Den 2. marts 1872 var Johan Peter Thurm blandt en håndfuld af arbejdsmænd, der sammen med nogen af Vejle Købstads spidser såsom garver Seligmann indkaldte til et møde på Vejle Rådhus for at stifte en forening, ”der kan virke for Arbeiderstandens Vel heri Byen” (VAF 02.03.1872). En sådan forening fandtes allerede i form af den nystiftede Arbeiderforeningen for Veile og Omegn af 1872. Vejle Amts Folkeblad havde stor sympati for sidstnævnte, fordi den bakkede op om Venstrepartiet på Rigsdagen, mens den så med stor skepsis på det nye samarbejde mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Arbeiderforeningen for Veile og Omegn af 1872 blev en reel magtfaktor i Vejle.

I oktober 1873 døde Ellen Marie. Den 4. maj 1874 besluttede Vejle Fattigkommission ”at udsætte Johan Peter Thurms 3de Børn i Pleie for Fattigvæsenets regning, imod at Johan Peter Thurm bidrager til Børnenes Opdragelse 8 M. ugentlig [...]”. Den følgende måned ansøgte sønnen Laurits Johan Peter Thurm Vejle Fattigkommission om fire rigsdaler til ”Træskomand Jørgen Jensen for Undervisning i Klods- og Træskomagerfaget for 2 Maander”. Beløbet blev ham bevilliget, men han fik ingen fremtid som klodsmager.

I Folketællingen 1880 var det lykkedes Johan Peter Thurm at få så meget styr på tilværelsen igen, at han kunne bo sammen med sin yngste datter og en aldrende husholderske i en lejlighed på Gl. Havn. I samme ejendom boede sønnen Laurits Johan Peter Thurm – han var nu plejesøn hos slagter Johannes Sørensens familie og blev understøttet af fattigvæsenet. De relativ gode tider skulle dog ikke vare ved. Sophie Lovise Jensine Thurm og Caroline Albertine Elisabeth Thurm blev begge anbragt hos private af Vejle Fattigkommission kort efter Folketællingen 1880. Slagterlærling Laurits Johan Peter Thurm døde i 1885.

I Folketællingen 1890 var den nu voksne Sophie Lovise Jensine Thurm under fattigforsørgelse på Fattiggården på Gammel Havn. To år senere hængte Johan Peter Thurm sig. Vejle Sogns Kirkebog angav ”Næringssorg og svagt Helbred” som årsag til selvmordet.

Caroline Albertine Elisabeth Thurm kæmpede sig gennem tilværelsen som bl.a. husassistent. Hun døde ugift på De Gamles Hjem i april 1944. Det er ikke lykkedes at finde ud af, hvad der blev af Sophie Lovise Jensine Thurm efter 1890.


Kilder

Vejle Sogns Kirkebog

  • Født 19.08.1866 Laurids Johan Peter Hansen udenfor ægteskab.
  • Født 04.04.1869 Sophie Lovise Jensine Thurm.
  • Født 04.03.1871 Caroline Albertine Elisabeth Thurm.
  • Død 19.10.1873 Ellen Turm f. Hansen.
  • Død 15.10.1892 Johan Peter Thurm.
  • Død 22.04.1944 Caroline Albertine Elisabeth Thurm.


  • Folketællingen 1860 Kolding Købstad – Johan Peter Thurm.
  • Folketællingen 1880 Gl. Havn matr. 30 – Johan Peter Thurms familie og slagter Joh. Sørensens familie.
  • Folketællingen 1890 Gl. Havn, Vejle - Sophie Lovise Jensine Thurm.
  • Folketællingen 1890 Fiskergade matr.nr. 126 J.P. Thurm.

Vejle Skattemandtal 1930 – Husassistent Caroline Albertine Elisabeth Thurm.

Vejle Fattigkommission møder 04.05.1874 & 01.06.1874.

Næstved Tidende (11.03.1872 – arbejdersagen i Vejle), VAF (18.03.1872).

byraadsarkivvejle.dk – 1878/141 & 1879/22 & 1881/7 & Budget for Vejle Købstad 1880-81.