Antoinette Ørsted

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Portræt af Antoinette Ørsted omkring 1900

Født i 1837, død i 1906.

Antoinette Louise Vilhelmine Rosa Christine Ørsted var datter af politimester, Baron v. Eggers i Slesvig. I 1862 blev hun gift med Anders Sandøe Ørsted (byfoged i Vejle 1861 og borgmester 1869 til 1895).

I 1863 tog hun initiativ til en indsamling til fordel for oprettelse af et børneasyl i Vejle. Hun og en kreds af borgerskabets damer, ”Damecommitteen”, afholdt basarer og andet for at fremme sagen. Borgerskabet så med utilfredshed på, at flere og flere børn var overladt til sig selv, mens deres forældre var på arbejde, og det var væsentligt at få oprettet pasning for disse børn, så de ikke skulle være overladt til sig selv, og hvad deraf kunne følge…

Fru Ørsted fortsatte med at overvåge asylet, og hun var medvirkende til at opsamle kapital, så man kunne opføre egen bygning ved asylets 25 års jubilæum i 1891. Asylet kom nu til at hedde Dagmar Asyl.

Antoinette Ørsted blev begravet i Vejle den 18. september 1906.Billeder