Ane Marie Olsen - Vejles Methusalem

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Flere aviser inkl. Horsens Folkeblad (24.02.1912) bragte dette foto af Ane Marie.

Den 25. marts 1806 kom Ane Marie Andreasen til verden i Lunderskov, Skanderup Sogn, Ribe Amt. Hun var datter af arbejdsmand Andreas Jørgensen og hustru Kirsten Pedersdatter.

Ane Marie Andreasen blev gift med den jævnaldrende husmand Michel Jacobsen. De fik flere børn sammen i forskellige sogne (Smidstrup, Gauerslund og Højen). I Folketællingen 1845 Højen Sogn havde de tre hjemmeboende børn: Jacob (11 år), Andreas (9 år) og en på 1 år. Michel Jacobsen var husmand og forsørgede sin familie af udbyttet fra jordlodden.

Efter Michel Jacobsens død fandt Ane Marie sig en ca. 11 år yngre mand, Jens Peter Olesen. I Folketællingen 1880 boede ægteparret uden børn på matr.nr. 150b Søndermarken.

I Folketællingen 1890 boede Ane Marie og hendes mand, arbejdsmand Jens Peter Olsen, på matr.nr. 150 Søndermarken. Hun var under fattigforsørgelse, så pengene i hjemmet var små. I 1892 døde Jens Peter Olsen.

I Skattemandtalslisten 1900 var Ane Marie Olsen aftægtskone på Lars Laursen Damkjærs ejendom matr.nr. 173 Søndermarken.

Dengang var det ikke usædvanligt at borgere modtog en lille erkendtlighed fra kommunen, når de blev 90 år gamle. Det var der nemlig ikke mange borgere, der blev. Ane Marie Olsen blev akkurat ikke 106 år gammel. Hun døde 22. februar 1912 på Søndermarken og blev begravet på Vejle gl. Kirkegård. Den høje alder sikrede hende flere omtaler i landets aviser samt en pengegave fra majestæterne:


”Det 25de Marts bliver Ane Marie Olsen paa Veile Søndermark 100 Aar. Trods den høie Alder er den gamle Kone iflg. Vejle Amts Avis saavel aands- som legemsfrisk. Daglig læser hun sin Avis uden Briller, og det eneste, der lader hende mærke Alderens Tryk i særlig Grad, er en fremskreden Tunghørighed”. Thisted Amtsavis m.fl. (09.03.1906).


”En, der er ældre endnu. Den gl. 105 aarige Skibstømrer Petersen i Nyboder er alligevel ikke Landets ældste Mand. I Gilbjærg ved Vejle lever en gl. Mand ved Navn Niels Nielsen. Han er 106,5 Aar og er vistnok Landets ældste Mand. Landets ældste Kvinde er vistnok Ane Marie Olsen paa Vejle Søndermark. Hun bliver 104 Aar d. 25. marts”. Roskilde Dagblad (20.01.1910).


”Ane Marie Olsen 105-Aarige Fødselsdag i Dag mindes ved Flagning fra Huse og Gaarde paa Vejle Søndermark. Fødselsdagsbarnet, der ikke har befundet sig ganske vel i den sidste Uges Tid, var ikke desto mindre oppe Kl. 8 i Morges for at tage imod Gratulanter, og hele Dagen igennem har der været en Mængde Besøg i det lille Hus paa Søndermarken. I Formiddags indfandt Stiftamtmand Bardenfleth sig og overbragte et Beløb af 50 Kr. som Gave fra Kongen og Dronningen med Hilsen og Lykønskning fra Majestæterne. Fra Vejle Bank, fra Vejle Bys og Amts Sparekasse og fra Landbosparekassen modtog den gamle Kone 25 Kr. fra hver. Redaktør Jacobsen og Missionær Fenneberg mødte paa Vejle Byraads Vegne og overbragte Raadets Lykønskning og en Gave. Fra Sønnen i Amerika er der kommen Brev og en Gave til hans gamle Moder. Og saadan er det blevet ved hele Dagen med Besøg. Den gamle sidder i sin Lænestol og hilser venligt paa alle og er hel stolt af, at det blev forundt hende at opleve den sjældne Højtidsdag, hvortil hun saa længe har glædet sig”. Vejle Amts Folkeblad (25.03.1911).


”Danmarks ældste Kvinde den 106-Aarige Marie Olsen paa Vejle Søndermark, som i Forgaars døde. Om den afdøde, som var født den 25. Marts 1806, fortæller Vejle A A.: Ane Marie Olsens Fødested var Lunderskov, og hun var den næstældste af 8 Søskende, af hvilke hun i en lang Aarrække har været den eneste levende. 1847 kom hun til Vejleegnen med sin første Mand, - hun har været gift to Gange -, der byggede det Hus paa Søndermarken ved Kolding Landevej, som hun siden, altsaa i 65 Aar, har beboet. Ane Marie, der var Enke i 20 Aar. havde ca. 50 Efterkommere, af hvilke de fleste bor i Amerika. Hun nød en omhyggelig Pleje hos sin Datter - det eneste Barn af sidste Ægteskab - og dennes Mand. Den gamle Kone var altid glad ved Besøgende, som hun indtil det sidste Par Aar underholdt sig meget livligt med. Da hun sidst fyldte Aar, modtog hun en Pengegave paa 50 Kroner fra Kongen og Droningen. Først paa Vinteren var Ane Marie Olsen ret alvorlig syg, men hun overvandt Sygdommen og var allerede begyndt at glæde sig til Fødselsdagen, da Alderen nu omsider tvang hende i Døden”. Horsens Folkeblad m.fl. (24.02.1912).


Ane Marie Olsen var på dødstidspunktet landets næstældste kun overgået af Krigsasssor Petersen i Haregade (Vestsjællands Social Demokrat 23.02.1912). I dag regnes Christian Mortensen (d. 25.04.1998) som den ældste dansker nogensinde. Han døde 115 år og 252 dage gl. i Californien. Karla Lindholm Jensen regnes for den ældste dansker, der er født og død i Danmark (død 20.12.2020 i en alder af 112 år og 217 dage).


Kilder

Skanderup Sogns Kirkebog opsl. 66– f. 1806 Ane Marie.


Vejle Sct. Nicolai Sogns Kirkebog – død 22.02.1912 Ane Marie Olesen.