Andreas Deichmann Linnemann

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Andreas Deichmann Linnemann, ca. 1850

Født i 1785, død i 1861. Søn af Heinrich Linnemann. Far til Ernst Linnemann.

Han giftede sig 13. december 1816 med Ane Marie Smidt, datter af købmand Ingvard Smidt.

Andreas Deichmann Linnemann var kgl. agent, købmand, bank- og sparekassedirektør samt svensk-norsk konsul.

Byens største købmand i midten af 1800-tallet. Medlem af borgerrepræsentationen i mere end 20 år fra 1838. I direktionen for Vejle Byes og Amts Sparekasse 1840-1861. Medstifter af Veile Laane- og Discontokasse 1854 (fra 1861 Veile Bank), og i direktionen 1854-1861.

Stifter af "Linnemanns Jomfrukloster i Vejle" i 1856 med fri bolig for "fem trængende Jomfruer." Til stiftelsens vedligeholdelse blev henlagt en kapital på 2500 rdl. Linnemanns Jomfrukloster fungerede frem til 1957.

Linnemann var Ridder af Dannebrog.

Gaden Linnemannsgade er opkaldt efter ham.