Altertavlerne i Sct. Nicolai Kirke i Vejle

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Søndag den 14. november 2021 blev en ny altertavle afsløret under en festgudstjeneste i Vejle, Sct. Nicolai kirke. Altertavlen var et bestillingsværk. Den var fremstillet af Anders Kirkegaard.

Sct. Nicolai Kirke er en middelalderkirke, den er formentlig opført i perioden 1240-1280. Der har vel været adskillige altertavler i tidens løb; men der er meget ringe viden om det. De to apostelfigurer, der ses på pillerne midt i kirken, har muligvis prydet en tidligere altertavle.

Det, man ved om de tidligere altertavler, er, at kirken i forbindelse med en større restaurering i 1790-1791 anskaffede det billedskærervæk, der nu er ophængt i den store niche i Søndre Kapel. Det er udskåret af arkitekt og billedskærer Jens Hjernøe, Horsens. Det er et meget stort værk, og kunstneren forlangte da også 240 rigsdaler ”for at forfærdige et nyt Alter af bedste Fur-Materialer efter en dertil forfattede Tegning med alle Ornamenter, tillige for samme at lade male og med Zirater forgylde og opsætte m. v. i alt nøjeste 240 Rdl”. Det oprindelige alterbillede, der nu er ophængt til venstre for koret, er malet af Carsten Bræstrup, Horsens. Det er en kopi af et værk, der så vidt vides stadig er ophængt i et kapel i katedralen i Bayeux i Normandiet. I 1930 skænkede en anonym giver det alterbillede, der nu ses i Jens Hjernøes billedskærerværk. Det er malet af Niels Skovgaard. Begge alterbilleder har Jesu opstandelse fra de døde påskemorgen som motiv. Efter en større restaurering af kirken i 1965-1967 kom Carsten Bræstrups altertavle tilbage til sin oprindelige plads i Jens Hjernøes billedskærerværk, og Niels Skovgaards alterbillede blev indrammet og ophængt på søndre sideskibs endevæg, og nu er der så atter byttet om på de to alterbilleder.

Niels Skovgaards alterbillede fra 1930 var, indtil kirken fik sin nye altertavle i 2021, det mest moderne kunstværk i Sct. Nicolai kirke.

Men da Sct. Nicolai sogns menighedsråd i perioden juli 2018 til advent 2019 gennemførte en længe planlagt ombygning og restaurering af kirkens indre, var tiden moden til en fornyelse på det kunstneriske område.

Menighedsrådet indledte processen meget forsigtigt. Tanken var at bede en kunstner om at male et nyt alterbillede til det store gamle billedskærerværk, og hvis det var muligt gerne en kunstner med lokal tilknytning. Valget faldt på Anders Kirkegaard, Hundested.

Anders Kirkegaard, født 1946, voksede op i Vejle, han er rigt repræsenteret på Vejle Kunstmuseum, blandt andet med flere hovedværker. Han holder meget af Vejle og tog straks velvilligt imod menighedsrådets henvendelse.

Menighedsrådet traf da den store beslutning at overlade hele apsis til Anders Kirkegaard, så han kunne fremstille en altertavle, der udfyldte hele kirkens endevæg. Motivet Jesu opstandelse fra de døde påskemorgen ønskede menighedsrådet at fastholde, så det var en både bunden og vanskelig opgave for kunstneren. Han løste opgaven, og resultatet af fem års hårdt arbejde kunne afsløres ved festgudstjenesten den 14. november 2021, hvor biskop Marianne Christiansen prædikede, og kunstneren selv var til stede.

Anders Kirkegaard valgte at lade tallet tre være udgangspunkt for sit værk, inspireret både af det treskibede kirkerum og af treenigheden, Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. I farvevalget lod han sig inspirere af de liturgiske farver, det vil sige hvid/guld (festfarven), violet (fastetiden og adventstiden), rød (anden juledag og pinse) og grøn (trinitatistiden).

Om sit værk siger kunstneren selv:

”De fleste kirkeudsmykninger i Danmark undgår at handle om liv og død. Hvorfor forstår jeg ikke, for hvor ellers, end i kirkens rum, bør man præsenteres for tilværelsens yderpunkter?

Min altertavle handler, håber jeg da, om netop liv og død, om opstandelse og nedtagelse, om hjælp fra Jesus til en død/døende mand, om pragtfulde himmelsyn udover og indover Vejle Fjord, hvor den opstandne Jesus-brystkasse løfter os til Himmels; medens det altseende øje vogter over os”.

Det var vigtigt for Anders Kirkegaard, at en trekant med et øje, Jesu venlige brune øje, der ser mildt på beskueren, blev anbragt øverst på det store værk. Noget andet, der lå kunstneren meget på sinde, var med kunstnerens egne ord, at Jesus ikke blev fremstillet som en hængemule. Her var inspirationen den sejrende konge, som vi kender fra de ældste danske fremstillinger af Kristus som vikingekongen, der ikke hænger lidende på korset, men står op korset oprejst og stolt. Jesus fra Nazareth var en håndværker, der var vant til at bestille noget, han vandrede langt over bjerge og gennem dale, han var fysisk stærk. Det er han også på Anders Kirkegaards altertavle i Sct. Nicolai kirke. Til daglig er altertavlen lukket, her ser man den grønne trinitatis side. Ved gudstjenester og kirkelige handlinger er den åben, så man ser en vision af Jesu opstandelse over Vejle Fjord.

Kirken er en vejkirke, så den er åben for besøgende hver dag.


Litteratur

Citatet fra Jens Hjernøe stammer fra Vejle Bys Historie. Redigeret af C. V. Petersen. Vejle. Schweitzers Bogtrykkeri 1927 side 176

Kirkerne i Vejle. Nationalmuseet 2005

Kirkerne i vadestedet. En slentretur gennem Vejles kirkehistorie side 19-69. Birgitte Arffmann. Byhistorisk Forlag, Vejle 2018

Alterpartiet i Sct. Nicolai kirke. Pjece udgivet af menighedsrådet ved Sct. Nicolai sogn, Vejle i forbindelse med afsløringen af Anders Kirkegaards altertavle 2021. Tekst: Nina Damsgaard og Birgitte Arffmann

Maler-Anders. Et portræt af kunstneren Anders Kirkegaard. Nina Damsgaard. VejleMuseerne-Kunstmuseet og Aarhus Universitetsforlag 2016

Om Jens Hjernøe kan man desuden læse i VejleWiki Den Smidtske Gård. Jens Hjernøe var arkitekt på byens velbevarede gamle købmandsgård i Søndergade 14, Den Smidtske Gård.


Birgitte Arffmann november 2023