Agersbøl Gods

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Herregården Agersbøl, Lindved, ca. 1985

Herregården Agersbøl ligger i Sindbjerg Sogn og Nørvang Herred. Indtil 1970 hørte Agersbøl til Øster Snede Sogn. I forbindelse med kommunalreformen i 1970 indlemmedes Agersbølområdet i Sindbjerg Sogn, og Øster Snede Sogn fik til gengæld et mindre areal af området ved Ørum Skov. Agersbøl Gods var således fra 1970 en del af Tørring-Uldum Kommune, fra 2007 en del af Hedensted Kommune.

Agersbøl var i middelalderen en landsby. Selve stednavnet med endelsen – bøl vidner også om den middelalderlige baggrund. Bøl af en sproglig afledning af bol, som i Danmark var en enhed, der blev brugt ved jorddeling og vurdering. Begrebet bol nævnes første gang i Knud den Helliges gavebrev til domkirken i Lund fra 1085. Hovedgården Agersbøl blev dannet i 1528 af Mogens Gøye (efter 1470-1544), der var en dansk adelsmand og en af danmarkshistoriens største og rigeste herremænd. Han tjente under kongerne Hans, Christian 2., Frederik 1. og Christian 3. Da han var blandt de adelsmænd i rigsrådet, der afsatte Christian 2. i 1523 udnævnte farbroren og efterfølgeren Frederik 1. ham til rigshofmester.

Agersbøl har haft mange skiftende ejere gennem tiden. Under Martin Johansen Ingwersen opførtes i 1845 den østre halvdel, den vestre del og tårnet på hovedbygningen blev tilføjet 1883-84 af Harald Hastrup. Gården og tårnet er bygget på den gamle hovedbygnings grund, der var fra slutningen af 1500-tallet. I 1888 blev gården købt af prokurator Magno Frederik Christian Zahn, og han ejede den til 1911. Zahn var født i 1836 i Kolding, og han blev gift med Johanne Ingwersen, der var født på Agersbøl i 1832.

Agersbøl Mølle lå på lokaliteten Brohøj ikke langt fra selve herregården. Møllen brændte ned omkring 1915. Skæret fra branden sås helt til Grejs.

Agersbøl Gods er i dag på 142 hektar.


Ejere af Agersbøl

(1528-1545) Mogens Gøye

(1545-1595) Slægten Gøye

(1595-1600) Margrethe Høg Banner gift Quistzow

(1600-1638) Just Høg Banner

(1638-1667) Jørgen Juul

(1667-1676) Ellen Anenfeldt gift Juul

(1676-1681) Laurids Brorson

(1681-1728) Kaj de la Mare

(1728-1735) Enke Fru Pernille de la Mare Jørgensen (1735-1753) Mourids Jørgensen

(1753-1769) Poul Marcussen

(1769-1779) Peder Marcussen

(1779-1797) Inger Saabye gift Marcussen

(1797) Marcus Pauli Marcussen

(1797-1799) Poul Marcussen/Ulrich Christian von Schmidten

(1799-1801) Ulrich Christian von Schmidten

(1801-1807) Erik Christian greve Hoppe

(1807-1811) Johan Otto Andersen

(1811-1813) John Smith

(1813-1816) Jane Johnsdatter Smith

(1816-1821) Johannes Peter Ingwersen

(1821-1862) Martin Johansen Ingwersen

(1862-1880) Johannes Peter Martinsen Ingwersen

(1880) Enke Fru Ingwersen

(1880-1888) Harald Hastrup

(1888-1911) M. F. Zahn

(1911-1917) Juan A. Rothaus

(1917) Konsortium

(1917) Holm

(1917-1918) A. P. Eriksen

(1918-1920) Ravn/Albertsen

(1920-1924) C. I. Petersen

(1924-1925) Jydsk Landhypotekforening

(1925-1928) Andreas Jensen

(1928) Konsortium

(1928-31) Malte Vestergaard

(1931-1970) William Jensen

(1970-) Knud Bøgh Bisgaard


Litteratur

  • Stavnsbåndsudvalget, Tørring-Uldum Kommune: Rod og Stavn - træk af 10 sognes historie, 1988.


Billeder