4. maj 1945

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Vejlensere på Rådhustorvet fejrer befrielsen

I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig. Her er London. Vi gentager: Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig.

Næppe var Johannes G. Sørensens stemme med befrielsesbudskabet trængt gennem æteren, før vejlenserne var på gaden for at fejre, at den tyske besættelse nu var slut.

De vejlensiske modstandsstyrker dukkede frem og besatte rådhuset. Dagen efter underskrev den tyske kommandant kapitulationsbetingelserne, og det kom ikke til kampe i forbindelse med kapitulationen. Alt foregik i fred og ro, bortset fra at almindelige menneskers glæde over befrielsen blev både sunget og råbt ud. Jørgen Munch-Christensen skrev umiddelbart efter befrielsen:

Radioens Kapitulationsmelding betød Travlhed for Modstandsbevægelsens mange Funktioner. Frihedskæmperne kunde ikke tage Del i den almindelige Festivitas, der naturligvis straks fulgte i det glædelige Budskabs Kølvand. Alle maatte stille paa deres Poster, og Frihedsbevægelsens ansvarsfulde Opgave, at afvikle den tyske Besættelse, tog straks sin Begyndelse. Alt gik som efter en Snor, da Frihedshæren dukkede op ”over Jordens Overflade” i Vejle. Tyskerne havde med det samme stor Respekt for Modstandshæren og maatte, om end nødtvungent, rette sig efter dens Anvisninger og Befalinger.

Da engelske tropper den 8. maj 1945 kørte ind i Vejle, blev de genstand for en sand heltemodtagelse.

Litteratur

  • Jørgen Munch Christensen: ”Undergrunden” i Vejle. Besættelsen og Kapitulationen. 1945
  • Vejles Historie, bind 2.

Billeder