vejlewiki:Ophavsret

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Brug af tekster fra VejleWiki

Artiklerne i VejleWiki skrives af brugerne. På den måde vil artiklerne være skrevet af flere forskellige forfattere og ophav vanskeligt at udrede.

Derfor overgår retten til artiklerne til VejleWiki.

Tekst, der i forvejen er beskyttet af ophavsretten, må ikke lægges op på VejleWiki. Det er dog tilladt at citere eller bringe begrænsede uddrag, så længe de overholder retningslinjerne i § 22 i Ophavsretsloven.

Der står: "Af et offentliggjort værk er det tilladt at citere i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet."

Benytter man citater og uddrag, skal der derfor altid bringes en tydelig angivelse af forfatter, og hvilket værk det er taget fra.

Brug af hele artikler i anden sammenhæng end på VejleWiki, kan kun ske efter aftale med Vejle Stadsarkiv.

Citater og uddrag af artikler fra VejleWiki, kan bringes frit, hvis der sker en tydelig kreditering af VejleWiki samt oplysninger om, hvilken artikel uddrag eller citat er taget fra.

Brug af billeder

VejleWiki respekterer på enhver tænkelig måde ophavsretten til de anvendte illustrationer. Du må kun illustrere en artikel med billeder, som du er sikker på ikke er beskyttet af Ophavretsloven.

Skulle VejleWiki alligevel uberettiget vise et billede, hvor ophavsretten ikke er afklaret eller respekteret, fjernes det når vi bliver gjort opmærksom herpå.

I billedbemærkningerne vil der til det enkelte billede være anført, om det tilhører Vejle Stadsarkiv. I det tilfælde er det muligt at kontakte Vejle Stadsarkiv for at erhverve en kopi eller evt. få tilladelse til at anvende pågældende foto i en anden sammenhæng.

Ophavsretsloven

Ophavsretsloven indeholder to paragraffer, som beskytter fotografier - man skelner mellem fotografiske værker (§1) og fotografisk billeder (§70).

Fotografiske værker

For at et fotografi kan karakteriseres som et værk, skal det have en vis originalitet, det skal være resultatet af en selvstændig skabende indsats, så er det beskyttet i 70 år efter fotografens død. Det er en god tommelfingerregel, at alle billeder taget af en professionel fotograf under alle omstændigheder er et "værk". Har en fotograf været ansat på en avis, vil rettigheden typisk være gået over til arbejdsgiveren ifølge aftale eller efter sædvane. Derfor skal selve udgiveren af avisen kontaktes, hvis man ønsker at benytte et beskyttet fotografi inden for beskyttelsestiden.

Fotografiske billeder

Fotografiske billeder er så de resterende - som oftest private amatøroptagelser. Et amatørfotografi er beskyttet indtil 50 år efter, det blev fremstillet (Ophavsretslovens §70). Fotografiske billeder, fremstillet før 1970 er ikke omfattet af denne paragraf. Det vil sige, at en fotograf ikke kan gøre sine rettigheder gældende over for fotos optaget før 1970. Her er fotografiet ikke beskyttet og kan frit benyttes, men fotografens navn skal stadig nævnes.

Link til Ophavsretsloven

Hele Ophavsretsloven kan læses her...