William Olsen

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
William og Orpheline Olsen, ca. 1895

Godsejer. Lille Grundet. Født 23. september 1835. Død 9. september 1890.

William Olsen købte Lille Grundet af Danquart Neergaard i 1875 for 160.000 kr.

Sammen med hustruen, Orpheline Olsen, samlede han kunstnere til selskabelighed på Lille Grundet. Han og hustruen var nogle af hovedpersonerne bag oprettelsen af Vejle Musikforening i 1884. William Olsen sad de første år som formand for foreningen, og ved hans pludselige død overtog Orpheline en tid formandsposten.

Vejle Amts Avis skrev den 10. september 1890 ved William Olsens død:

Dette Dødsfald vil vække Deltagelse i vide Kredse, hvor den Afdøde var kjendt. Han besad trods sin ikke unge Alder et selskabeligt Talent i sin smukke og klangfulde Sangstemme, hvormed han ved saa mange Leiligheder glædede den store Kreds, han samlede i sit ualmindelig gjæstfrie Hjem, hvor denne atter hyppigt mødtes med den musikalske og sceniske Kunsts første Celebriteter - og dagen for begravelsen - den 13. september - skrev avisen:

Overførelsen til Kirken af Godseier Olsens Lig fandt Sted iaftes. Flere hundrede Mennesker havde til den fastsatte Tid, Kl. 8½ samlet sig paa Gaardspladsen paa Lille Grundet for derfra at ledsage Gaardens afholdte afdøde Eier paa hans sidste Reise, Reisen til Kirken fra det skjønne Hjem, hvis ledende og styrende Aand han havde været. Kun de, der var forsynede med Adgangskort, hvoraf der var udstedt 600, havde Adgang til Gaarden.