Vejles nordiske venskabsbyer: Borås, St. Michel (Mikkeli) og Molde

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Borås-delegationen i Jelling, 28. maj 1946. Fotograf: Ukendt. Foto: Vejle Stadsarkiv


Foreningen NORDEN blev stiftet i april 1919 i skyggen af 1. Verdenskrig af Danmark, Sverige og Norge. Formålet var at arbejde for fredelig sameksistens og fælles politiske mål i Norden under mottoet kendskab giver venskab. Generalsekretær i Foreningen NORDEN i Danmark, Helge Bruhn, foreslog i 1924 at oprette lokale komitéer i Danmark, som skulle samarbejde med tilsvarende komitéer i de andre nordiske lande. Den første venskabsbyforbindelse blev dog først etableret i 1939 mellem Uddevalla Kommune i Sverige og Thisted Kommune i Danmark.

Vinterkrigen og 2. Verdenskrig bandt de nordiske lande endnu tættere sammen og venskabsbysamarbejdet fik for alvor vind i sejlene. Den svenske by Borås knyttede under krigen venskabsforbindelse (også kaldet Broderskabsforbindelser) med den finske by St. Michel (Mikkeli) i 1940 og med den norske by Molde i 1944. Borås var også kendt som ”Sveriges Manchester”, da der lå adskillige tekstilindustrier her. Derfor var det meget naturligt, at ”Danmarks Manchester”, Vejle, kiggede mod Borås efter krigen, da man søgte en nordisk venskabsby.

Foreningen NORDEN’s Vejle Afdeling inviterede i maj 1946 en delegation fra Foreningen NORDEN’s afdeling i Borås på besøg i Vejle. Søndag den 26. maj ankom den svenske delegation bestående af formanden, oberstløjtnant Nils Höglund med frue, fru Ingrid Roy, redaktør Nils Dyring, boghandler Sven Hillsten, disponent Hans Pedersen, vagtmester Georg Svensson og stadsbibliotekar Gösta Östling. Besøget varede indtil den 30. maj og bød på besøg på Ulbækhus, Munkebjerg, Ødsted Præstegård, Vandel Flyveplads, Jellingmonumenterne, lokale virksomheder m.m. Delegationen fra Borås holdt undervejs flere korte foredrag og viste lysbilleder. Det vellykkede besøg betød, at ikke blot blev Borås Vejles venskabsby, men Vejle søgte nu også venskabsbyforbindelse med Borås’ to andre venskabsbyer Molde og St. Michel.

I november samme år gæstede en delegation fra Vejle, bestående bl.a. af borgmester Willy Sørensen, lektor Svend Jacobsen, bankdirektør Holm og fru læge Roelsgaard, efter invitation St. Michel. Byens mange træbygninger var under krigen blevet slemt hærget af russiske brandbomber, men den var nu ved at genrejse sig. Besøget varede en lille uge, og Vejle-delegationen oplevede bl.a. 300 finske skolebørn synge den danske nationalsang på letforståeligt dansk.

Molde blev også Vejles venskabsby i slutningen af 1946. Det første besøg byerne imellem kan dog have fundet sted i sommeren 1947, hvor Ungdommens Fællesråds Vejle Afdeling gæstede Molde. Fru Marie Nielsen ledede de 21 unge damer og fire unge herrer. Foreningen NORDEN havde arrangeret privat indkvartering og en ”Vejle-Aften med norsk innslag” i Moldes udstillingshal. De unge mennesker gæstede desuden Romsdalsmuseet, hvor der var arrangeret en større folkefest, Moldeholmene, Eikesdalen m.m.

Firkantsvenskabsbysamarbejdet mellem Molde, St. Michel, Borås og Vejle gav god mening, da byerne havde flere ting tilfælles såsom skøn natur, satsning på turisme, alle fire byer var administrationscentrum (Vejle for Vejle Amt, Borås i Syvherredet, St. Michel i Savolaks Len og Molde i Romsdals Fylke) m.m. Mange forskellige parter blev hurtigt involveret i venskabsbysamarbejdet af flere forskellige årsager. Foreningen NORDEN ville f.eks. gerne fremme Skandinavismen, politikerne ville gerne udveksle erfaringer inden for forskellige områder, etablere handelssamarbejder o.s.v., sportsforeninger ville gerne give ungdommen oplevelser for livet med ture til venskabsbyerne, ja, selv husmoderforeningerne i Borås og Vejle søgte kontakt med hinanden.

Vejle er i 2016 fortsat venskabsby med Borås, St. Michel og Molde. Derudover er Vejle venskabsby med Slesvig, Tyskland (siden 1977) og Jelgava, Letland (siden 1993), mens man har indgået ”Letter of friendly cooperation” med Jablanica og Mostar, Bosnien (siden 1999) og Nantong, Kina (siden 2003).

Takk for hver vennlig tanke, / takk til hver hjelpsom hånd! / vi felles minner sanke / i nordisk ord og ånd. / Da kan vi veier finne, / hvor andre før gikk vill, / da kan vi seire vinne, / når alle hjelpe til. – Ingeborg Dahl-Bækkelund (i anledning af 25 unge vejlenseres besøg i Molde sommeren 1947).


Litteratur og kilder

Bredsted, Aage: Borås og Vejle, »Jul i Vejle«, 1946.

Jakobsen, Svend: Vejles Venskabsbyer, »Jul i Vejle«, 1947.

Norden.com Det nordiske venskabsbysamarbejde

foreningen-norden.dk Foreningen Nordens hjemmeside

vejle.dk Vejle kommunes hjemmeside

Boras.se Boras stads hjemmeside

Vejle Social-Demokrat (04.11.1946, 15.11.1946, 23.11.1946, 27.11.1946)

Vejle Amts Avis (02.11-07.11.1946, 08.07-15.7.1947)