Vejle Posthus

Fra VejleWiki
Version fra 31. jul 2020, 08:24 af MmhMejer (diskussion | bidrag)

(forskel) ←Ældre version | se nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: Navigation, Søgning

Eller Vejles posthuse. Købstaden Vejles posthuse har haft forskellige adresser og opgaver siden 1600-tallet.


Før 1868: hvor postmesteren boede privat, der lå posthuset

I 1700-talltet fik postmesteren et fast årligt beløb for at sørge for posten kom frem mellem Vejle og Horsens. Personen med kontrakten på postforsendelser skulle selv sørge for skiftested med frisk hest for hver anden mil. Posten skulle nå hver mil på ruten mellem Vejle og Horsens på tre kvarter, uanset årstid og vejret, på hest, til fods eller vogn.

I slutningen af 1700-tallet sad Vejles postmestre ikke ret længe på posten. Mange af dem havde en militær baggrund og var samtidig toldere på Vejle Havn. Claus Bang beklædte stillingen i fem år fra 1774 til 1779.

I 1777 overtog postvæsenet selv de agende pakkepostforsendelser. Det lokale postkontor overtog ekspeditionen af "Ageposten".

Postmester Claus Bang fik et beløb for at ekspedere posten i form af pakker, pengebreve og rejsende menneasker, men så skulle han også føre protokol over alle ekspeditionerne. Postkontoret måtte selv stå for udgifterne med kørselstransporten. Til gengæld måtte postmester Bang også have beværtning for de rejsende med postvognen, med en kop the, uden at betale ”Næringsskat”. En undtagelse fra skat til kongen mod udgifter til hele rejsen for rejsende med postvognen.

Johan Groth blev postmester i 1779 efter Bang. En overgang boede han i Feveiles købmandsgård i Torvegade 22. Hos Groth er den første omtale af kontorpersonalet hos Vejles postmester. Der var ansat en skriverkarl, ved navn Peter Bøgh. Groth havde embedet til sin død i 1791.

I 1791 blev Christian Malta Kragballe blev postmester i Vejle, og var det frem til 1826. Postkontoret lå i Kragballes tid på hjørnet af Kirkegade og Grønnegade. Hos postmester Kragballe bestod postpersonalet af: postpersonalet bestående af den 22-årige Niels Mathiasen, to skriverdrenge og en postrytter.

I perioden 1791-1826 skete der mange ting på postområdet. Postruterne led under, at vejene var i en elendig tilstand. I 1795 fik Ageposten på den østjyske rute fik én ugentlig afgang i stedet for som hidtil hver 14. dag. Ageposten er en vogn trukket af heste, som mange folk rejste mellem byer og landområder.

I 1809 kom en nyskabelse: en adjungeret postmester ved navn Henckel. Han var tilknyttet postmesteren og var dennes stedfortræder, når det behøvedes.

I 1815 fik postmesteren et gagetillæg, da Vejle postkontor nu blev et knudepunkt for postforsendelser. Den ”særskilte post” blev oprettet i 1815, hvor der fra april til oktober var en ridende post mellem København og Jylland, der også forbandt sig til den vigtige by Hamborg. Breve fra København, som blev sendt lørdag aften, endte via Middelfart og Snoghøj i Vejle, hvor der var forbindelse mod nord og syd. Vejle var knudepunktet mellem disse.

I starten af 1800-tallet var der i Vejle 14 postilloner, med uniformer og bevæbnet med et posthorn. Vognmændene, og heste plus vogne have stadion på Brandts Hotel, den udpegede gæstgivergård. Mens selve ekspeditionen foregik på postkontoret, hos postmesterens private bolig.

1898 – posthuset får fast adresse

Den 1. september 1898 blev posthuset på Borgvold taget i brug.

Jens Vilhelm Petersen, kgl. bygningsinspektør, tegnede den nye postbygning, der er fik træk af tidens fremherskende stil, historicismen.

Vejle Elektricitetsværk installerede elektrisk belysning i Vejles nye posthus. Postmester Nielsen skrev i et brev til Generaldirektoratet, at de nye lokaler blev taget i brug om eftermiddagen den 1. september 1898, hvor "den elektriske Belysnings Installation var tilendebragt."

Den voldsomme udvikling i mængden af brev- og pakkepost efter ibrugtagelse af det nye posthus i 1898 medførte en større om- og tilbygning, som blev taget i brug den 14. marts 1909. I den gamle bygning blev postmesterens lejlighed på 2. sal inddraget og indrettet til kontorer samt budstuer. Dertil kom en nydelig tilbygning på sydsiden af postbygningen, hvor der i stuen var pakrum og på 1. sal toiletter.


Det første posthus på Borgvold Posthuset, der lå før var der tilfredshed med, i de første år efter posthusets indvielse i 1868. Det første posthus lå i forlængelse af den daværende stationsbygning. Det gamle posthus var opført i meget enkel stil.

I juni 1893 gør daværende postmester Niels Chr. Nielsen Generaldirektoratet for Postvæsenet opmærksom på de efterhånden utilstrækkelige forhold på postkontoret i Vejle. "Lokalerne ere smaa og uhensigtsmæssige." I sorterings- og budeværelset løb de ansatte i vejen for hinanden, og meget bedre var det ikke i pakrummet og de øvrige kontorlokaler. Nielsen bad så mindeligt om at få et nyt posthus.

Vejle var i denne periode fra ca. 1890 eksploderet i vækst, både med antallet af virksomheder og et støt stigende indbyggertal. Flere løsningsforslag til placeringen af det nye posthus i den voksende industriby begyndte i midten af 1890'erne. Af mulige placeringer for det nye posthus var: en placering noget syd for 1868-bygningen, eller en mulig placering lige syd for teaterbygningen, altså på den anden side af Banegårdspladsen. Det blev ingen af disse to mulige placeringer.

Det nye posthus nord for stationsbygningen på hjørnet af Banegårdspladsen og Havnegade. Denne placering ville medføre ændringer af Vejle station.


1988 – posthuset på Gammelhavn

Dette posthus blev indviet den 4. december 1987. Det blev annonceret i lokalavisen Vejle Amts Folkeblad i 1984, at om fire år (dvs. i 1988) fik Vejle sit nye posthus på Gammelhavn. I 1986 blev første spadestik taget.

Inden da var DSB’s gamle garageanlæg på grunden blev revet ned. Fredericiavej blev forlænget.

Skulpturen "Liggende person på to bølger" af billedhugger Ole Broager står foran posthusets indgang. En 5, 5 m høj skulptur i marmor.