Vejle Kunstforening (den ældre)

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Vejle Kunstforening holdt fra stiftelsen omkring 1887 kunstudstillinger i den lille sal på Vejle Teater. Stort set alle byens fremtrædende borgere var involverede i foreningen. Det gjaldt f.eks. boghandler Carl Frederik Neumann (1857-1937), godsejer og kunstsamler Christian Eckardt, amtsforvalter Johannes Sylvester Lütken (1830-1896), stiftsfysikus N.G. Mulval, tandlæge Bruun, apoteker Ulrich m.fl.

Ved foreningens generalforsamlinger blev der bortloddet malerier og bøger om kunst. Ved generalforsamlingen i 1898 blev der bl.a. bortloddet to malerier af fru Wadum og fru Mulvad fra Vejle. Sidstnævnte var formentlig gift med foreningens daværende formand, stiftsfysikus Mulval.

Den 11. november 1898 deltog foreningens sekretær, boghandler Neumann, på et møde i Charlottenborg. Her blev der vedtaget nye vilkår for provinsens 8 kunstforeningers adgang til at vise malerier fra Charlottenborg Udstillingen og Den Frie Udstilling. For Vejle betød de nye vilkår, at man måtte finde mere egnede lokaler end den lille sal på Vejle Teater. Sådanne fandtes dengang kun på Vejle Rådhus.

Den 10. juni 1899 åbnede kunstforeningen sin første udstilling på Vejle Rådhus. Den omfattede 100 malerier af den anerkendte landskabsmaler Henrik Jespersen (1853-1936). ”Raadhussalen er absolut bedre egnet til Maleriudstilling end den lille Teatersal, og den har tillige den Fordel at være mere centralt beliggende” skrev Vejle Amts Folkeblad (09.06.1899) i en rosende anmeldelse af udstillingen. Herefter lagde rådhuset lokale til kunstforeningens udstilling af malerier fra årets Charlottenborg- og Frie Udstilling. I 1912 dannede rådhuset for første gang ramme om en maleriudstilling med lokale kunstnere. Det blev en stor succes.

Under 1. Verdenskrig fik kunstforeningen afslag på at måtte vise værker fra Charlottenborgudstillingen, fordi besøgstallet i Vejle var blevet for lavt. I 1915 opløstes foreningen. Året efter tog tre unge Vejle-malere, Jacob Agersnap (1888-1958), Ejnar Hansen (1885-1958) og Albert Stegler (1884-1945), initiativ til en kunstudstilling med egne værker på rådhuset.

I 1932 stiftedes en ny Vejle Kunstforening.


Kilder

Næstved Tidende (11.09.1887).

København (14.09.1911).

Vejle Amts Folkeblad (24.11.1898, 09.06.1899 m.fl.)