Vejle Kommunes Administrationsbygning på Kirketorvet

Fra VejleWiki
Version fra 7. mar 2021, 08:31 af Totte (diskussion | bidrag)

(forskel) ←Ældre version | se nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: Navigation, Søgning
Administrationsbygningen på Kirketorvet, ca 1918-20. Fotograf: ukendt. Foto: Vejle Stadsarkiv

I 1859 blev Vejle Amt og Bys Sygehus opført på Kirketorvet øst for Sct. Nicolai Kirke. Placeringen nær banegården og Kirketorvet var uheldig lige fra begyndelsen, og bygningen og dets faciliteter blev hurtigt utidssvarende. I maj 1886 skrev en af lægerne følgende klage: ”Sygehusets Beliggenhed paa Byens Torv og tæt op ad Jernbanestationen giver Støj og Larm baade Nat og Dag, og paa Markedsdagene lyder øredøvende Musik fra Karusseller og Lirekasser. Sygehuset er mangelfuldt og daarligt indrettet, beregnet som det er paa Fattiglemmer, rejsende Haandværkersvende, Syfilister og Fnattede. Sygestuerne og Gangene er slet ventilerede, Klosetterne kan lugtes overalt paa Gangene; der findes ingen Isolationsstuer og ingen Operationsstue, saaledes at endog større Opreationer maa foretages paa Fællesstuer i Overværelse af andre Patienter [...]”. Amtsrådet og Byrådet besluttede herefter at finde nye placeringer til sygehuset. De sidste afdelinger på Kirketorvet lukkede dog først i 1898. Herefter vedtog man at indrette sygehuset på Kirketorvet til administrationsbygning for Vejle Kommune. Endnu var den kommunale administration meget beskeden, og derfor blev der også plads til biblioteket og museet i bygningen. Den kongevalgte borgmester P. Th. Madsen (1848-1928) vedblev med at have borgmesterkontor i forlængelse af privaten på Dæmningen 13 (senere 33).

Den kommunale administration voksede kontinuerligt op gennem det 20. århundrede, og derfor måtte administrationsbygningen på Kirketorvet gennemgå flere ombygninger og tilbygninger. Ved en udgravning af kælderen i det nordre hjørne af bygningen i ultimo 1916 stødte man på ”en Del Menneskeben og velbevarede Hovedskaller”. Man gættede på, at det var et levn fra Sct. Nicolai Kirkes gamle kirkegård. De jordiske rester af de gamle vejlensere blev straks gravet dybere ned i jorden (VAF 02.12.1916).

I 1919 fik Vejle Købstad sin første folkevalgte borgmester, socialdemokraten Christian Jacobsen. Det blev nu besluttet at borgmesterkontoret skulle flyttes til administrationsbygningen. Venstreavisen Vejle Amts Folkeblad aversion mod den socialdemokratiske borgmester kom ofte til udtryk også her i forbindelse med indvielsen af det nye Borgmesterkontor:


"Det skete ved en Indvielse af Borgmesterkontoret i Administrationsbygningen. Det er meget betegnende, at det er indrettet i Museets Lokaler – væk med det gamle, det nye rykker frem. Og jeg skal love for, at det nye rykker frem, saa det forslaar noget. Lyse, fine Lokaler med lækkert Inventar – Mahogni det hele. Det skinnede saa det var en Øjnenes Lyst. Og den nye Borgmesters Ansigt skinnede om Kap med Møblementet. Ingen bekymrede Rynker, Mahognismil over det hele. For der blev gjort Stads af ham. Personalet havde pyntet hele Trappen og Gangen saa festligt med Palmer og Laurbærtræer, som nogen Borgmester kunde ønske det. Jeg tror, der var slæbt halvandet Drivhus derhen. Og paa Skrivebordet stod hvide Syrener. Der burde have været Roser! Men Syrener er også festligt. Og vi fik Kaffe med Kager alle sammen – baade Borgmesteren, Personalet og de uundgaaelige Journalister. Cigarer fik vi også – én i Munden og én i Lommen. Kan det mon være flottere? Borgmesteren holdt Tale. Glad og bevæget. Og ikke Spor af vigtig. Minsandten om han ikke titulerede os ”forhenværende Kolleger”! Var jeg blevet der noget længere, kunde jeg saamænd godt være bleven Dus med ham, saa elskværdig var han. Jeg skal love for, at vi har faaet Borgmester, og jeg undte ham af Hjærtet al den Stads, der blev gjort af ham. Paa Raadhustorvet er der ogsaa Fest i Dag med Kagekoner og Karussel. Det er dog vist ikke til Ære for Borgmester Jacobsen, men det kunde for den Sags Skyld godt være det, og i hvert Fald er der lidt Symbolik i den Karussel. Man kommer til at tænke paa de kønne Ord: Lad bare rulle! Det løber nok rundt i vor Tid alligevel!" – Vejle Amts Folkeblad (20.03.1919).


Administrationsbygningen blev snart alt for lille til at huse hele den kommunale administration. Den fik til huse flere andre steder i byen. I 1990 blev Vejle Kommunes nye, store administrationsbygning i Skolegade 1 taget i brug. Det gamle sygehus med tilbygninger er dog fortsat vedblevet med at huse dele af Vejle Kommunes administration.

Litteratur

C.V. Petersen (red.): Vejle Bys Historie, 1927.