Udendørs forlystelsesliv i Nr. Vilstrup

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning

I anden halvdel af 1800-tallet var de store forlystelsessteder i Skibet Sogn Trædballehus og Himmelpind samt Skibet Kro. Der blev også undertiden arrangeret skovballer og skiveskydninger i Knabberup, Jennum, Haraldskær og Nr. Vilstrup. Nørre Vilstrup var adskilt fra det øvrige Skibet Sogn af Vejle Å. Datidens skovballer, høstfester, grundlovsfester etc. sluttede ofte først længe efter midnat. Det gjorde det til nogle lange natlige hjemfarter, når vilstruperne skulle hjem fra et skovbal nord for Vejle Å. Det var noget nemmere at komme hjem, hvis festlighederne foregik i Nr. Vilstrup. Der blev i årenes løb med lange mellemrum annonceret for forlystelser i Nr. Vilstrup. Et udvalg lyder:


10.06.1855 Skiveskydning om sølvgevinster i Nr. Vilstrup Skov. Jens Andersen Tved. VAA (07.06.1855).


07.06.1863 Skovbal Vilstrup med musik og beværtning. Jens Peter Bertelsen. VAA (01.06.1863).


Måske var det gæstgiver i Vejle, Niels Peter Bertelsen, som i 1870-71 stod bag flere udendørs forlystelser inkl. et par i Nr. Vilstrup Skov:


"Skovbal Søndag d. 19de ds. afholdes Bal i Vilstrupskov ved Nedrebroen. Ærbødigst N.P. Bertelsen" VAA (15.06.1870)


Høstfest i Vilstrup ved Nederbro med danseteltet "Dannebrog" (VAA 07.09.1870)


Restauratørlegenden Ole Thomsen fra Vejle afholdt i 1874-75 nogle skovballer på Vilstrup Holm og i Vilstrup Skov ved Nederbro (VAA 04.08.1874, 08.09.1874, 17.09.1874, 10.09.1875).

Sidenhen stod ovennævnte gæstgiver N.P. Bertelsens enke bag et par skovballer i Nr. Vilstrup Skov:


”Dands. Høstfest vil blive afholdt Søndag den 15de dennes i Vilstrup Skov fra Kl. 4 Eftermiddag. Beværtning af Marie Bertelsen”. VAA (11.09.1878).

”Skovbal afholdes i Vilstrup Skov ved Nederbroen Søndagen d. 8. Juni i det ny Dansetelt fra Vejle. Konsert fra Kl. 4. Musiken af Mehder. Ærbd. Marie Bertelsen”. VAF (04.06.1879).


Indre Mission galoperede frem i Vejle Amt i de sidste årtier af 1800-tallet. Det gjaldt også i Skibet Sogn. Nr. Vilstrup fik først sent eget missionshus, nemlig i år 1900. Vejle Amts Folkeblad bragte 1901-1922 hele 356 annoncer for missionsmøder i Nr. Vilstrup Missionshus. Missionærerne blev også glade for at holde udendørs møder. Det gjaldt også i Nr. Vilstrup. Her fandt man senest i 1905 på at navngive en udsigtshøj for Skrædderbakken. Det var den tredje Skrædderbakke i Vejle-egnen efter Skrædderbakken i Grejs og den internationalt berømte Skrædderbakke i Grejsdalen. Skrædderbakken i Vilstrup Skov er ikke angivet på Højkantskortet 1840-99, Lavkantskortet 1901-45 eller fire centimeterkortene fra efterkrigstiden.


”I Nørre-Vilstrup Skov afholdes Møde paa Skræderbakken Torsdag Efterm. d. 22de Kl. 5½, hvor Paster Andersen, Nørup, og Missionær H. Chr. Beck, Aarhus, taler. I Tilfælde af Regnvejr er Mødet i Missionshuset”. VAF (16.06.1905).


”I Nørre-Vilstrup Skov bliver Møde paa Holmen ved Egekrattet Fredag d. 21. ds. Eftermiddag Kl. 7¼. Missionærerne Mikael Laursen og Jakobsen, Vejle, taler”. VAF (18.07.1905).


”N. Vilstrup Skov. Møde paa Skrædderbakken i Vilstrup Skov Onsdag d. 18de ds. Kl. 5 Efterm. Provst Mogensen fra Astrup og Lærer H. Nielsen fra Vejle har lovet af tale”. VAF (16.07.1906).


”I Vilstrup Skov paa Skrædderbakken taler Pastor Balslev og Missionær Fenneberg Søndag d. 7. Juli Kl. 4. I [Tilfælde af] Regnvejr i J.P. Sørensens Lade”. VAF (03.07.1907).


Vejles store formidler, journalist Axel Rude, beskrev i efterkrigstiden Skrædderbakken således:


”Til højre for [Sandagergaard] gaar en Markvej begrænset af elektrisk Hegn, men 500 Meter borte ligger Yderkanten af Nørre Vilstrup Skov. Saa fortsætter Skovstien nedad, og 50 Meter længere henne har vi Udsigten fra Nørre Vilstrups Skræderbakke, en hyggelig Fælled kranses af Gran og Bøg. Vejle Sønderaa snor sig gennem Engene, Petersholms Jerseykøer ligner smaa gule Pletter, bag Skoven kan man ogsaa se Vilstrupholms Sandjorder. [Yderligere beskrivelse af udsigten herfra helt til Daugaard Strand, og dernæst om et bombenedslag nedenfor Skrædderbakken i juli 1941, dernæst:] For ikke saa forfærdelig mange Aar tilbage var Skovens Skræderbakke et yndet Sted for Udflugter og Folkefester; her fejrede de unge Landboere Maj Maaneds komme. Nu er Festpladsen groet til, en Skov af Tidsler staar afblomstrede og sender deres Frø ud over bakkens stejle Sider for hvert Vindpust, men Udsigten er stadig den samme!”.


Axel Rude kan meget vel have haft ret i, at vilstruperne holdt majfester på Skrædderbakken, men det er ikke lykkedes at finde annoncer eller omtaler herom i Vejle-aviserne.


Litteratur & kilder

  • Trap Danmark, 3. udgave, 5. bind. (vedr. Skibet Sogn og Nr. Vilstrup Missionshus).
  • Rude, Axel: Fra Tirsbæk Skov til Randbøl Hede, Schweitzers Bogtrykkeris Forlag, 1948.
  • Teglbjærg, Tore: Gæstgiverske Anne Marie Bertelsen, 2021, vejlewiki.dk.