Thorvald Buhl - gårdejer og sparekassedirektør

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Thorvald Buhl blev født 4. marts 1893 i Smidstrup, Vejle Amt. Hans forældre var gårdejer Peder Buhl og Johanne Buhl, født Daugaard. Han blev uddannet ved landbruget, gik på Vinding højskole og Høng landbrugsskole. Han blev gift 24. oktober 1919 med Esther Buhl, født Andersen, der blev født den 30 april 1893 i Højen skole. Hun var datter af lærer J.J. Andersen, Højen skole.

I 1917 overtog han gården Daugaardsminde i Højen-Jerlev sognekommune, Jerlev herred, efter sin bedstefar Therkel Bundgaard. Den havde været slægtsgård siden 1730, og der var opdyrket 126 tdr. land. Besætningen var ved overtagelsen 6 heste, 16 køer, 10 svin og 6 får. Gården blev ombygget efter en brand i 1943 hvor 3 stråtækte udlænger brændte. Han drev gården indtil 1960.

Thorvald Buhl, 1908. Fotograf H.P. Jensen Vejle. Vejle Stadsarkiv B611652

Thorvald Buhl var tidlig politisk aktiv. Dagen efter et vælgermøde i Højen den 5. april 1918, kunne man læse i Kolding Folkeblad: ”Thorvald Buhl, Stubdrup, vilde – skønt han endnu ikke var naaet til at blive Vælger – anbefale af stemme paa Pastor Laursen. Vi Landmænd synes ikke, der er reguleret over for de øvrige erhverv, som overfor os. Jeg kunde ønske at faa Oplysning om, hvad Socialisterne havde tjent paa deres Brændselsforretning …”. Han var medlem af Højen sogneråd i fra 1926 til 34. Til landstingsvalget i 1939 var han kandidat for liste D (Venstre). Medlem af Højen Menighedsråd 1949-53.

Thorvald Buhl, ca. 1945. Fotograf H.P. Jensens Eftf. Adda Bruus. Vejle Stadsarkiv B50354

Han var også aktiv inden for andre områder: Han var medlem af tilsynsrådet for Vejle Byes og Amts Sparekasse 1943-49 og direktør 1949-60. Formand for Højen Andelsmejeri 1931-60, direktør for Vejle Omegns Smøreksportforening 1951-60, direktør for Danske Ostemejeriers Fælleslager og Osteksport 1949-59.. Han blev udnævnt til Ridder af Dannebrog den 7. april 1960.

Iflg. Folketællingen 1940 for Højen sogn arbejdede Buhls tre børn på Daugaardsminde: Knud Daugaard Buhl, født 1920. Svend Daugaard Buhl, født 1922. Anna Daugaard Buhl, født 1925.

Thorvald Buhl døde 15. september 1960 på Vejle Sygehus og blev begravet nogle dage senere på Højen kirkegård. Esther Buhl døde i 1987 og blev begravet samme sted.

Thorvald og Esther Buhls gravsten på Højen kirkegård. Foto: Torben Bank Sørensen, www.dk-gravsten.dk
Kilder:

J. Jespersen: Danske Gaarde i Tekst og Billeder. Vejle Amt. Udg. 1923.

H.Hauch m.fl.: Danske Landmænd og deres Indsats. Bd. V, Vejle Amt (1. bind). Udg. 1944.

Albert Fabritius m.fl.: De kongelige danske ridderordener og medaljer. Udg. 1965.

Kolding Folkeblad: 6.4.1918. Fredericia Socialdemokrat: 1.4.1939. Socialdemokraten: 29.9.1943. Vejle Amts Folkeblad: 15.9.1960.

Folketælling: 1940, Højen sogn, Daugaardsminde. Kirkebog: Højen sogn, døde mandkøn, 1960.

Arkiv.dk: Thorvald Buhl


Research: Henrik N. Olsen

.