Store Grundet

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Avlsbygninger og gårdplads på Store Grundet, ca. 1910

Hovedgård beliggende i Hornstrup Sogn, Nørvang Herred, på Grejsdalens østside. Hovedgården menes at være opstået i slutningen af det 16. århundrede og grundlagt af Iffver Vind, og hans tre sønner samt en række andre af Vind-familien er også knyttet til Grundet. 1698 overtog Erik Krabbe Grundet, hvorefter Brockdorff’erne overtog ejerskabet.

 • 1705-1710 General Ditlev von Brockdorff
 • 1710-1722 General, Baron Schack Brockdorff
 • 1722-1730 Generalmajor Heinrich von Brockdorff
 • 1731-1761 Oberst Schack von Brockdorff (og hans enke beholdt den til sin død i 1784)

Derefter kommer Lüttichauerne

 • 1784-1801 Kammerherre Hans Helmuth von Lüttichau
 • 1801-1819 Generalkrigskommissær Schack von Lüttichau
 • 1822-1834 Kammerjunker, Auditør Hans Helmuth von Lüttichau og Kammerjunker, Premierløjtnant Mathias von Lüttichau
 • 1834-1870 Generalløjtnant Mathias von Lüttichau
 • 1872-1885 Greve Johan Sigismund Knuth
 • 1887-1909 Greve Christian Frederik Knuth
 • 1909-1930 Godsejer Niels Skou

Og derefter brødrene Kristian og Niels Skou Store Grundet var i familien Skous ejerskab indtil Vejle Kommune købte den i 1970. I 1990 solgt videre til entreprenørfirmaet Larsen og Nielsen, der havde planer om et bolig- og erhvervsprojekt. Det blev imidlertid aldrig til noget, og i 1995 købte Vejle Kommune gården tilbage.

Under besættelsen anvendte tyskerne St. Grundet som interneringslejr for engelske og amerikanske statsborgere. Efter krigen blev St. Grundet brugt som internat for kriminelle fanger.

I 1800 blev Lille Grundet udskilt fra Store Grundets jorder.

Litteratur

 • Marius Hansen: Hornstrup Sogn, 1949
 • Marius Hansen, Hovedgaarden Grundet og dens Ejere, i Vejle Amts Aarbøger 1914

Billeder