Spædbørnshjemmet ”Brinken”

Fra VejleWiki
Version fra 5. jun 2020, 12:01 af Totte (diskussion | bidrag)

(forskel) ←Ældre version | se nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: Navigation, Søgning

Metodistmenigheden drev Børnehjemmet "Marielund" og Spædbørnshjemmet "Marielund" (også kaldet "Lillehjem") på Søndermarken. I 1942 besluttede bestyrelsen at lukke spædbørnshjemmet og i stedet åbne Spædbørnshjemmet "Brinken", Brummersvej 1. Det blev det andet børnehjem i Mølholm efter Mølhom Børnehjem.

Fra den herskabelige villa "Brinken" var der udsigt over industribyen Vejles rygende skorstene. Villaen var opført i 1903 af sæbefabrikant Andreas Christian Petersen (f. 1865), der boede her indtil sin død i 1941. Ejendommen bestod af en kælder, stueetage, første sal og en tagetage. For at gøre den egnet til spædbørnshjem måtte metodistmenigheden betale lokale håndværkere for at indrette fire værelser i tagetagen, installere et centralfyr i kælderen samt to WC-er og en septiktank.

I slutningen af 1800-tallet opstod tanken om en sygeplejevirksomhed inden for den danske metodistkirke. Efter flere tilløb stiftedes Betaniaforeningen i 1907. Den officielle indvielse fandt sted den 15. december 1908 i Sct. Pouls Kirke i Vejle. Betaniasøster Martha Frederikke Nielsen (f. 1896), blev ansat som forstander for Spædbørnshjemmet ”Brinken”. Hun beklædte stillingen fra marts 1943 til maj 1963. Til at bistå hende blev der ansat flere yngre damer.

Spædbørnshjemmet ”Brinken” tog imod børn af begge køn fra hele landet, der var fra få dage gamle og op til to år. Flytningen fra Vejle til Vinding Kommune betød bestemt ikke, at Vejle Kommune holdt op med at benytte metodisternes spædbørnshjem. Tværtimod var det bekvemt for kommunen samt de lokale mødre, som kun kortvarigt blev skilt fra deres børn, at børnene blev anbragt i Mølholm. Anbragte børn på spædbørnshjemmet, der ikke skulle tilbage til moderen/forældrene, blev forsøgt bortadopteret. Hvis det ikke lykkedes, blev barnet efter det fyldte andet år sendt videre til f.eks. Børnehjemmet ”Marielund”.

Metodistmenighedens Centralkommission bidrog til finansieringen af spædbørnshjemmet gennem salget af mærket "Forårsblomsten". Forårsblomstdagen fandt sted i aprilmåned over hele landet. I april 1945 gik indtægten til følgende institutioner: Centralkommissionens Vuggestue i København; Mødrehjemmet "Dear Home"; Ferielejren Solborgen i Hønsinge; Børnehjemmene "Marielund", "Fremtidshaab" i Frederikshavn, "Aaløkkegaard" i Odense; samt Spædbørnshjemmene "Foraarsblomsten" i Hellerup og "Brinken". Hvert mærke kostede 10 øre.

Erik Kyst var i mange år pastor ved Vejle Metodistkirke samt formand for bestyrelsen for Børnehjemmet "Marielund" og Spædbørnshjemmet "Brinken". I anledning af forårsblomstdagen april 1949 inviterede han Horsens Avis og Horsens Social-Demokrat på besøg på Spædbørnshjemmet "Brinken" og Børnehjemmet "Marielund". Søster Martha Nielsen tog imod journalisterne på Brummersvej 1 med to af hjemmets 25 spædbørn på armene. Hun kunne berette, at man i årets løb havde fundet nye forældre til 14 spædbørn. Journalisterne fik et godt indtryk af hjemmet: "Spædbørn er der oppe og nede, de leger, tumler og sover. Godt er hjemmet indrettet og en god ånd er herskende...". Pastor Kyst og søster Nielsen håbede, at salget af forårsblomsten ville gøre det muligt at tilbygge en meget tiltrængt liggehal mod syd. Tre år senere fritog Vejle Amtsråd spædbørnshjemmet fra at svare ejendomsskyld til amtskommunen, men det ser ud til, at der først blev råd til en enetages liggehal i 1966.

Metodist Magna Breuning afløste kort efter pastor Erik Kyst som formand for bestyrelsen for Børnehjemmet "Marielund" og Spædbørnshjemmet "Brinken". Hun var den første kvindelige formand. En af hendes første opgaver var at ansøge om endnu en tilbygning til spædbørnshjemmet, denne gang på den anden side af huset. De kvindelige naboer havde ingen indvendinger, så den i forvejen store ejendom blev nu markant udvidet. Frk. Ingeborg Juul Mikkelsen var i disse år forstanderinde. Hun modtog løn i henhold til Direktoratet for Børneforsorgens reulativ. Hun fik ikke ansvar for flere spædbørn, for "Brinken" var "kun" nomineret til 21 børn fra 0-2 år.

I efteråret 1964 fik Børnehjemmet "Marielund" og Spædbørnshjemmet "Brinken" en prominient lærling i 14 dage. Den 17-årige Christine Chingeji var niece til den kontroversielle afrikanske politiker Moise Tsombe-Kapenda (1919-64). Hun var i Danmark for at blive uddannet til sygeplejerske.

Den kortlivede Vejle Avis bragte den 8. december 1973 et interview med en plejemor lavet på spædbørnshjemmet ”Brinken”. Interviewet var dog ikke god reklame for spædbørnshjemmet. Plejemoderen udtrykte stor bekymring for langtidskonsekvenserne af at anbringe spædbørn på institutioner i mere end højest et par uger. Hun havde selv prøvet at have omkring 50 børn i pleje på blot seks år. Hendes erfaring var, at det tog lang tid for et barn at falde til, og havde det først været anbragt på et spædbørnshjem/børnehjem var det ofte traumatiseret – ja, måske endog skadet for livet. De yngste børn udtrykte ingen følelser, og når de så blev ældre var det lige modsat. Så var de alt for følelsesladede.

Fra 1. april 1976 overtog Vejle Amtskommune tilsynspligten fra Staten med 15 døgninstitutioner i Vejle Amt. ”Brinken” var en af dem. Pastor Hans K. Bhutto blev omkring dette tidspunkt formand for bestyrelsen.

I henholdsvis 1984 og 1985 lukkede Spædbørnshjemmet ”Brinken” og Børnehjemmet ”Marielund”. Med en gave på en halv million fra landsretssagfører Philip Ingerslevs enke fik Ingrid Jensen råd til at flytte fra Ørumgård til Brummersvej 1. Villa ”Brinken” blev nu en kort overgang hjem for Ingrid Jensen, hendes fire børn, to handikappede plejebørn, samt en enlig mor med to børn hvoraf den ene var handikappet. Derudover var der planer om, at ”Brinken” skulle være aflastningshjem for 15 børn, der flyttede ind på skift og efter behov. I 1992 blev ”Brinken” imidlertid opkøbt og omdannet til privathospitalet Mølholm Klinikken.

Vejle Stadsarkiv og Rigsarkivet Viborg har arkivalier fra spædbørnshjemmet.


Litteratur og kilder

Trap Danmark, 1964.

Vejles historie: Bind 2: Moderne tider 1786-1970.

Larsen, L.C.: Betania-Foreningen 1907-1932, Et Festskrift.

Vejle Vejviser.

Weblager.dk – Matr. 47q, Brummersvej 1.

Encyclopaedia Britannica – Moise Tshombe.

Vejle Stadsarkiv – N4259, N50751, B61424.

Folkeregisterkort – Martha Frederikke Nielsen (f. 23.05.1896 i Vejlby).

Tidsskrift for Sygeplejersker, Dansk Sygeplejeråd, 1963 – Stillingsannonce for ny forstanderinde til Spædbørnehjemmet ”Brinken”.

Fredericia Social-Demokrat (20.04.1945), Frit Folk (29.02.1952, 20.04.1960), Jysk Aktuelt (23.10.1964), Vejle Avis (08.12.1973).