Sct. Johannes Kirke

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Vestbyens nye kirke, 1941-42

Beliggende i Vejles nordvestlige del mellem Boulevarden, Svendsgade, Haraldsgade og Johannesgade.

Kirken blev indviet 1941. Arkitekt H. Lønborg-Jensen. Kirken rummer flere stilelementer, såvel romanske som gotiske. Kirkens første præst var Haldor Hald (1941-46), der i 1944 blev arresteret af besættelsesmagten og ført først til Frøslev og derefter koncentrationslejren Neuengamme, hvor han var interneret i 14 dage.

Ved kirken står en mindesten for befrielsen 5. maj 1945 med tekst af digteren Anton Berntsen. Kirkens klokke kaldes Vejles fredsklokke, taget i brug 6. april 1946.

Historie

Sct. Johannes Sogn er udskilt fra Vejle Vor Frelsers Sogn og Vejle Sct. Nicolai Sogn. Fra Menighedshuset, Vesterbrogade var der - allerede adskillige år før Sct. Johannes Kirke blev bygget blevet grundlagt - et kirkeligt arbejde i Vestbyen v.h.a. præsterne ved Sct. Nicolai Kirke. Menighedshuset fungerede i denne periode som kapel, og én af præsterne ved Sct. Nicolai Kirke (C. O. Tscherning-Møller) var distriktspræst for Vestbyen. I øvrigt var der et vist modsætningsforhold mellem de to bysogne i forhold til Vestbyen. Vor Frelsers Sogn ønskede primært at bruge kræfterne på menighedshuset, mens Sct. Nicolai Sogn arbejdede for, at der skulle bygges en decideret kirke i bydelen.

Kirken er tegnet af arkitekt H. Lønborg-Jensen og bygget i en pastiche-stil, der omfatter såvel romanske som gotiske islæt. Grundstenen nedlagdes 1939, kirken blev indviet i september 1941. Kirkens indre er gennemgribende renoveret i 1991 - 1992.

Udsmykning

Af kirkens inventar kan nævnes altertavle og prædikestol. Altertavlen er udsmykket af kunstneren Ole Søndergaard. Den er trefløjet og fremstiller korsfæstelsen og nogle personer i nutids-dragter. Derudover kalkmaleri på kirkens korvæg forestillende Kristus på Dommedag, ligeledes malet af Ole Søndergaard.

I kirken er som kirkeskib ophængt skoleskibet "København". Der findes derudover et kors, der oprindelig anvendtes som alterudsmykning, inden altertavlen blev opstillet, samt Ole Søndergaards skitse til alterudsmykningen. Kirkens oprindelige barokorgel bygget af fa. Frobenius i 1956 - udvidet og ombygget af fa. Bruno Christensen & sønner, Terkelsbøl i 1983. I dag findes der i øvrigt også et mindre flytbart orgel samt et flygel i kirkerummet. I forbindelse med lukningen af Østre Kapel 2011, kom orglet til sct. Johannes Kirke Kirkens messeklæder: En hvid/gylden festhagel fra 1941, taget ud af brug i løbet af 1970'erne, en grøn messehagel (Dansk Paramenthandel) fra 1971, en violet messehagel (Dansk Paramenthandel) fra 1980, en rød messehagel (fremstillet af lærer Kitta Andersen, lærer Maria Sørensen og magister Nina Damsgaard fra menigheden) i 1981 og en ny hvid / gylden hagel, hvor dele af den gamle festhagel er genanvendt som patchwork (fremstillet af samme kreds fra menigheden) i 1981. Derudover råder kirken over to stolaer: en hvid/violet og en rød/grøn.

Kirkebogsførende sognepræster ved Sct. Johannes Kirke

 • Haldor Hald: 1941 - 1946 (flyttet, død i embedet som biskop over Lolland Falster Stift 1969)
 • Børge Mosumgaard: 1948 - 1978 (pensioneret)
 • Gunnar Andreassen: 1978 - 1986 (derefter sognepræst i Resen-Humlum sogn)
 • Leif Johan Linnemann Arffmann: 1987 - 2018 (fra 1989 tillige provst over Vejle Provsti)
 • Dorte Volck Paulsen: 2018 - (fra 2018 tillige provst over Vejle Provsti)

Kaldskapellaner / Residerende kapellaner fra 1984 benævnt "sognepræster" ved kirken

 • Marius Lauridsen 1944 - 1953 (derefter res. kap. ved Timotheus Kirke, Valby)
 • Oluf Jørgensen 1953 - 1956 (derefter sp. i Sønder Asmindrup sogn)
 • Svend Christian H. Thorning 1956 - 1965 (fratrådt - ansat som seminarielektor i Skive)
 • Knud Grønning Kjærgaard 1965 - 1974 (derefter sp. i Henne og Lønne sogne)
 • Olaf Willumsen 1974 - 1978 (opr. udd. ingeniør, særudd. pensioneret fra stillingen)
 • Leif Johan Linnemann Arffmann 1978 - 1987 (derefter kirkebogsførende sognepræst og provst - se ovenfor)
 • Øyvind Foss 1987 - 1994 (fratrådt - ansat som vicerektor i Kristianssand, Norge)
 • Lone Klok 1995 - 2018 (ansat i kombinationsstilling med Sct. Maria Hospice)
 • Lisbeth Frøkjær Smed 2001 -
 • Sarah Kragh Dedieu 2018 -

Præsteboliger

Den kirkebogsførende sognepræst har embedsbolig Jellingvej 39.

Sognet har vedr. den øvrige præstestilling indtil 1962 disponeret over en af AABs lejligheder på adressen Svendsgade 28 som embedsbolig. Efter 1962 tjente denne bolig som bolig for kirkens kordegn. Fra 1962 har sognet haft en præstebolig på adressen Skjoldsgade 4. Da pastor Olaf Willumsen var den sidste præst, der beboede denne, blev den solgt i begyndelsen af 1990'erne.

Organister

 • Mary Andersen: 1941 - 1956
 • Knud Erik Haahr: 1956 - 1980
 • Jens Gjørtsvang Lauridsen: 1980 - 2016
 • Matthias Geiger: 2016 -

Reference

--FMS 29. mar 2011, 16:23 (UTC)


Litteratur

Arfmann, L. (red) m. fl.: Træk af Johannes Kirkes historie K, 1991

Billeder