Peder Iversen Nim - ryttersoldat, gymnastiklærer og tolder i Vejle

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Peder Iversen Nim blev hjemmedøbt ved fødslen, og dåben blev publiceret i Nim kirke, Skanderborg amt, den 6. søndag efter påske, 20. maj, 1792. Hans forældre var jordløs husmand Iver Jacobsen og Maren Pedersdatter.

Ryttersoldat:

Peder Iversen Nim kom tidligt ud at tjene. Som 11 årig i 1804 kom han til Sattrup i Østbirk sogn. I 1811 kom han til Kjærsgård i Underup sogn. Her var han til han i 1814 blev indkaldt som ryttersoldat til Slesvigske Rytter Regiment. Han tegnede hurtigt kontrakt med regimentet som underofficer, først som korporal og senere vicevagtmester og vagtmester.

Efternavnet Nim var hans kaldenavn som soldat. Det var almindeligt at man blev kaldt efter det sted man kom fra. Så vidste man altid hvem der havde lokalkendskab når man var på øvelse eller i krig. Slesvigske Rytter Regiment ændrede i 1816 navn til Slesvigske Kyrasser Regiment, der indtil 1842, hvor regimentet blev nedlagt, havde garnison i Horsens med 1. - 3. eskadron og i Vejle med 4. eskadron. Peder Iversen var i en kort periode i 1. eskadron i Horsens og kom derefter til 4. eskadron i Vejle.

Gymnastiklærer:

Fra 1804 uddannede forsvaret underofficerer til gymnastiklærere på Gymnastikskolen i København. Peder Iversen Nim blev indkaldt til at gennemgå uddannelsen i 1819, og den varede for Peder Iversens vedkommende 1 år fra juli 1819 til juli 1820.

Uddannelsen var meget alsidig og bestod af ligevægtsøvelser, forberedelsesøvelser, smidighedsøvelser, løb, højdespring, længdespring, dybdespring, stangspring, klatre, voltigere [øvelser på ryggen af en galoperende hest], forskellige fægteøvelser med sabel og bajonet, svømning, dans og anstand [god opførsel].

Ved eksamen den 26. juni 1821, i overværelse af en kommission nedsat af kongen, opnåede Peder Iversen Nim 586 point af 600 mulige. Han fik hovedkarakteren Fortrinlig duelig og blev tildelt Æressabel/Præmiesabel for Gymnstiklærere med den sædvanlige inskription. Sablen er ikke bevaret, men inskriptionen har med stor sandsynlighed været: ”Skjænket af Hs. Majest. Kongen, til Corporal Peder Iversen Nim af Slesvigske Cuirass. Rgt. For fortrinlig Fliid og Duelighed i Gymnastikken den 26. Junii 1821”


Bentzen 1828.jpg

Præmiesabel fra 1828, formentlig af samme udseende som den Nim fik udleveret.

Inskriptionen findes på påloddet plade øverst på skeden.

(Privat foto af sabel i privat samling)


Han blev forplejet af gymnastikskolen til 5. juli 1821 og afgik til regimentet i Vejle. Underofficerer med ringe skolekundskaber blev undervist i disse, bl.a. skrivning og stavning, på Gymnastikskolens undervisningsanstalt. Dette var dog ikke nødvendigt for Peder Iversen Nim.

Ægteskab og børn blev der også tid til. Den 9. august 1822 blev vicevagtmester Peder Iversen Nim gift i Vor Frelser Kirke i Horsens med Elisabeth Hansdatter. Ifølge folketællingen fra 1834 var der 5 børn: Iver Christian Nim, 10 år. Hans Peter Nim, 9 år. Frederich Rikardt Nim, 2 år. Caroline Nim, 6 år. Johanne Augusta Nim, 1 år. Familien boede i Lautbyegade/Loutbyegade nr. 82. Oprindelsen til dette gadenavn kendes ikke. Tidligere blev den kaldt Vestergade, og i dag hedder gaden Fjellegade.

Tolder:

Underofficerer der havde udtjent deres kontrakter og blev pensionerede havde førsteret til at blive ansat i offentlige stillinger som f.eks. toldere og arrestbetjente. Peder Iversen Nim blev i april 1836 ansat som undertold- og konsumptionsbetjent i Vejle.

Men karrieren blev kort. Han døde den 7. april 1837 i Vejle og blev begravet den 14. april 1837. I kirkebogen er noteret: ”Først underofficer ved garnisonen i Vejle, derefter told- og konsumptionsbetjent samme sted. Han var født i Nim, hvor hans fader husmand Iver Jacobsen boede. Alder næsten 45 år. Kirkens klokke brugtes.”

Hans enke, der var flyttet til Vejle Søndemark, døde den 3. maj 1861 og blev begravet den 10. maj 1861. I kirkebogen er noteret: ”Enke efter Toldbetjent Nim i Vejle. 67 Aar. For Jord betaltes Intet.”
Kilder

Statens Arkiver :

Kirkebøger og folketællinger fra Nim sogn, Horsens og Vejle.

Lægdsruller fra Nim, Østbirk og Underup sogne

Gymnastikskolens arkiv.


Nygaards sedler


Frederikssund Lokalhistoriske Arkiver - Jægerspris Arkiv - A 20705


Internet [2. april 2021]

Slesvigske Kyrasserregiment

Gymnastikskolen

Fjellegade


Research:

Henrik N. Olsen

.