Oversvømmelse i Vejle

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Kajaksejlads i Staldgaardsgade

Vejle har mange gange oplevet oversvømmelse – det er vel næsten en del af byens image. Men i 1941 blev alle rekorder slået.

Årsagen til oversvømmelsen var det sædvanlige: efter sne og vintervejr satte tøvejret ind. Det begyndte at regne voldsomt og hurtigt forøgedes vandmasserne. Fra alle bakkeskråninger strømmede vandet ned mod åen, og op ad formiddagen den 2. marts gik den over sine bredder. I Vejle, hvor å-løbet snævrer ind, skulle følgerne af vandpresset selvsagt blive alvorlige. Vandet pressedes ind i Mølleåen, og navnlig Omløbsåen kunne slet ikke tage de store mængder – vandfloden væltede ud til alle sider.

Alle vegne forsøgte man febrilsk at hindre vandet i at fosse ind i husene og at redde, hvad reddes kunne i kældrene. Man dæmmede op ved indgangsdøre og kældervinduer med sandsække og brædder, men kun de færreste steder lykkedes det at holde vandet ude. Og da den store stigning i vandstanden kom ved 14-tiden var det klart, at der intet var at stille op.

Skaderne var omfattende – både for de enkelte familier og byens virksomheder. De lavtliggende stuelejligheder i Odinsgade var hårdest ramt. Fru Nielsen fra Odinsgade 46 fortalte til avisen: ”Vandet kom ganske pludseligt og oversvømmede alt med det samme. Skønt vi straks tog fat på redningsarbejdet, fik vi ikke alle møblerne ud. Mit dækketøjsskab var halvfuldt af vand, inden det kom af vejen. Min mand arbejder i Tyskland, så jeg ved ikke, hvordan vi klarer situationen.”

Begivenheden fandt sted under Besættelsen, så det har været lidt vanskeligere for folk, end det normalt ville have været. Byens borgmester udtalte hurtigt, at erstatning ikke kunne komme på tale. Derimod opfordrede han til at vejlenserne skule hjælpe hinanden efter bedste evne. En indsamling blev iværksat, hvor først familier, så forretningsfolk og endelig husejerne blev tilgodeset.

Det var hverken første eller sidste gang, Vejle oplevede en oversvømmelse. Men det var uden tvivl en af de værste.

Litteratur

  • Ole Nyborg Pedersen: Den største oversvømmelseskatastrofe, der nogensinde har ramt Vejle. Vejlebogen 1993, s. 4 ff

Billeder