Minebøssen på Vejle havn

Fra VejleWiki
Version fra 2. maj 2017, 14:34 af WikiSysop (diskussion | bidrag)

(forskel) ←Ældre version | se nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: Navigation, Søgning
Vejle Sømandsforenings minebøsse i Vejle, 20. februar 1953 Fotograf: Oskar Jensen

Minebøssen på Vejle Havn blev indviet i februar 1920. Traditionen med indsamling i bomber og søminer går tilbage til 1819, hvor den første "Bombebøsse" blev oprettet som en stiftelse for gamle, trængende søfolk i København. Senere er der rundt om i landet oprettet andre stiftelser og understøttelsesfonde med samme navn, bl.a. i Randers (1834), Stige (1854), Thisted (1860) og Esbjerg (1901). Begrebet bombebøsse benyttes i nogle tilfælde om egentlige minebøsser.


I København og mange provinsbyer blev der i årene omkring 1920 opstillet søminer omdannet til de såkaldte "Minebøsser". Initiativet blev taget af Sømandsforeningen af 1856 i København og af lokale sømands- fisker- og marineforeninger. Formålet var at indsamle penge, hvoraf en tredjedel gik til Sømandsforeningen af 1856 til drift af "Prinsesse Maries Sømandshjem", og de to tredjedele til den lokale forening. De søminer, der skulle benyttes til formålet, blev skænket af Marineministeriet og klargjort på Orlogsværftet.


Også Vejle fik sin minebøsse. Initiativet her i byen blev taget af Vejle Sømandsforening (stiftet 1893). Indsamling i minebøssen passede godt med foreningens formål, der ifølge vedtægterne bl.a. er: - at hjælpe Søfolk af foreningen, som er komne i nød, det være ved Forlis, Sygdom eller anden uforskyldt Aarsag - at understøtte Enker og Børn efter Søfolk af Foreningen - at understøtte hæderlige gamle Søfolk af Foreningen, som paa Grund af Svaghed ikke kunne erhverve Udkommet.


Mandag den 16. februar 1920 kunne man i Vejle Social-Demokrat læse følgende indlæg: "Minebøssen ved Vejle Havn blev indviet i gaar Eftermiddags og Indvielsen havde samlet en Mængde Mennesker. Borgmester Jacobsen talte om Sømændenes trofaste og samfundsnyttige Arbejde under Krigen og fremhævede, at naar Sømanden saaledes satte sit Liv i Vove for Samfundets Vel, saa burde de, der i første Række høstede Fordelen af denne hans Indsats, nemlig Rederne, have sikret hans efterladte mod Nød. Borgmesteren overgav derefter Nøglen til Bøssen til Havnefoged Gadeberg, hvorefter Sømandsforeningens Formand Skibsbygger Lindtner, takkede Borgmesteren for Talen. Minebøssen blev tømt første gang om aftenen og den indeholdt 220 kr."


Tværs over minebøssen var følgende motto malet: DEN SØMAND GJORDE SIN PLIGT SOM FÅ. GIV TIL HANS ENKE OG DE SMÅ.


Minebøssen har i tidens løb haft forskellige placeringer ved havnen. Den blev flyttet efterhånden, som ændringer på havnepladsen og stigende trafik krævede det. Den oprindelige placering var på havnepladsen, i anlægget ved Trescows monumentet. I dag er den placeret mellem rundkørslen og havnebassinet. Minebøssen var oprindeligt malet sort. Efter 1945 blev mange minebøsser malet i de rød-hvide dannebrogsfarver, ofte i forbindelse med istandsættelse eller nyopsætning. Dette skete også i Vejle som forsøg. Da minebøssen stadig har denne bemaling, har man åbenbart været tilfredse med resultatet og valgt at lade forsøget blive permanent. Minebøssens motto er i dag ikke påmalet, men findes indgraveret i en påskruet messingplade.


Minebøssen tømmes en gang om året, kort før generalforsamlingen, der er foreningens eneste møde, hvor middagen, for egen regning, altid er "kogt torsk med flæsketerninger, hvide kartofler, rødbeder, hakket æg, revet peberrod og en fiskesennep der kradser!"


Litteratur

  • Henrik Nedergaard Olsen: "Den Sømand gjorde sin Pligt som faa. Giv til hans Enke og de Smaa", Vejlebogen 2005