Mikkel Jensen - Ryttersoldat i Vejle og desertør

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Mikkel Jensen blev født i Skærbæk by, Taulov sogn omkring 1749. Hans far var Jens Mikkelsen, der i 1785 boede i Erritsø. Han havde ingen uddannelse, var ugift og boede til leje i Erritsø da han i begyndelsen af 1784 blev hvervet til 8 års tjeneste ved Slesvigske Rytterregiments 4. eskadron i Vejle.


Han deserterede fra Vejle påskelørdag den 26. marts 1785. Han gik fra Vejle mod Viuf, og videre til forskellige byer ved Vesterhavet, hvor han levede af forskelligt arbejde, og handlede med forskellige beklædningsgenstande. Han arbejdede bl.a. som daglejer ved en gårdmand i Oddersted i Taulov sogn, og i en periode boede og arbejdede han ved en farbror i Erritsø.


Den 3. juni 1785 blev i regimentets hovedkvarter i Horsens holdt krigsforhør i anledning af deserteringen. Det fremgår ikke klart af sagen om han meldte sig selv, om eller hvordan han blev arresteret, eller hvordan han kom til Horsens.

Som årsag til deserteringen oplyser Mikkel Jensen: Fordi han syntes at regimentet og bonden Niels Nielsen Herslev i Skærbæk by (som har overladt ham til regimentet) havde holdt ham for nar, da han ingen oplysning fik om betingelserne for at blive hvervet.


Den 3. juni 1785 blev der efter oberst von Bardenfleths ordre afholdt krigsret under ledelse af korpschefen von Juel. Arrestanten Mikkel Jensen blev ”løs og ulænket” indbragt til for retten. Sagens akter blev oplæst, og arrestanten blev spurgt om han havde noget at tilføre, og det havde han ikke. Der blev afgivet ”Votum” [afstemning] af de forskellige militære klasser, som hver for sig skulle give deres forslag til dommen.


Rytternes votum:

Desertøren Mikkel Jensen skal gå 4 gange stigrem gennem 200 mand.


Korporalernes votum:

Desertøren Mikkel Jensen skal gå 6 gange stigrem gennem 200 mand.


Vagtmestrenes votum:

Desertøren Mikkel Jensen skal gå 6 gange stigrem gennem 200 mand.


Sekondløjtnanternes votum:

Desertøren Mikkel Jensen skal gå 6 gange stigrem gennem 200 mand.


Premierløjtnanternes votum:

Desertøren Mikkel Jensen skal gå 6 gange stigrem gennem 200 mand.


Ritmestrenes votum:

Desertøren Mikkel Jensen skal gå 6 gange stigrem gennem 200 mand.


Rettens formand, von Juel:

Desertøren Mikkel Jensen skal gå 6 gange stigrem gennem 200 mand.


Endelig dom:

Rytter Mikkel Jensen blev dømt, på grund af 1. gangs desertering, til at gå 6 gangen gennem 200 mand, og aftjene sin kontrakt på 8 år forfra.


Ved rytteriet brugte man straffen "At gå eller løbe stigrem". Den blev betragtet som hårdere end spidsrodsstraffen, da stigremmene - de remme der tjener til at forbinde sadlen med stigbøjlen - var et frygtligere strafferedskab end spidsrødderne.

Forskellen mellem de to straffemåder kan ses af en bestemmelse i fra 1769, hvorefter den rytter der idømmes stigremsstraf, skal når straffen ikke kan eksekveres i garnisonen, hvor han er, gå spidsrod gennem 300 mand lige så mange gange, som han skulle have gået stigrem gennem 200 mand. Stigremsstraffen blev afskaffet 1791, hvorimod spidsrodsstraffen først ophævedes 1836.
Kilder:

Auditøren ved Slesvigske Kyrasserregiment, Justitsprotokol 1781-1811 (Rigsarkivet): https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=22684936#469943,84184213

Slesvigske Kyrasserregiment: http://www.vejlewiki.dk/index.php?title=Slesvigske_Kyrasserregiment

Stigrem: https://ordnet.dk/ods/ordbog?query=stigrem

Research og transskribering: Henrik N. Olsen.