Mathias von Lüttichau

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Generalløjtnant, godsejer Mathias von Lüttichau, Store Grundet, ca. 1860

Generalmajor, godsejer. Født 9. december 1795. Død 13. maj 1870.

Militæruddannet. Artillerikadet 1808, landmålereksamen 1813, premierløjtnant 1819, kaptajn 1822, major 1846, oberstløjtnant 1850, oberst 1852, generalmajor 1856, artillerichef 1861. tog sin afsked fra hæren som generalløjtnant i 1865.

Deltog i felttoget 1813, Treårskrigen og i krigen 1864 som øverste artilleriofficer i Dannevirkestillingen.

1819-1870 ejer af Store Grundet ved Vejle.

Medlem af Stænderforsamlingen i Viborg 1834-1848, i 1842 vicepræsident. Kongevalgt medlem af Den grundlovgivende Forsamling 1848-1849. Han stemte mod grundloven, som han fandt for vidtgående demokratisk.

Medlem af Landstinget for 10. kreds 1851-1854 og 1855-1864 som konservativ.

Krigsminister 12/12 1854 - 25/5 1856 i ministeriet Bang.

Medlem af Vejle Amtsråd 1859, valgt af de større grundbesiddere, indtil han i 1861 genindtrådte i armeen og derefter måtte udtræde af amtsrådet.

Kammerjunker 1821. Kammerherre 1843.Litteratur

  • Veile Amtsraad 1842-1970. Formænd og medlemmer. Red af Harald Blichfeldt. Vejle Amts Årbøgers Monografier X. 1985