Louisenlund

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Vejle Kommunes feriekoloni Louisenlund på Endelave ca. 1975

I 1796 købte eskadronchef Georg Ditlev Schildknecht fra Slesvig Endelave. Øen havde i middelalderen dels været i kronens eje, sat i pant til et tysk hertugdømme og tilhørt de katolske biskopper i Aarhus. I 1700-tallet hørte Endelave under herregården Stensballegaard ved Horsens, og herefter blev den solgt til private, herunder ovennævnte Schildknecht.

Georg Ditlev Schildknecht sammenlagde to af øens gårde, og han lod bygge gården Louisenlund langt øst for Endelave landsby ude ved Lynger Hage i 1797. Alle bygninger fra dengang er siden fornyet. Senere blev endnu en gård lagt ind under Louisenlund. Fra 1840 begyndte øens landmænd at frikøbe sig. I de følgende årtier frem til 1880 blev de øvrige ca. 40 fæstegårde og en del husmandssteder solgt til selveje. Louisenlund forblev i slægtens eje frem til 1903, hvor den blev solgt på tvangsauktion.

Derefter fulgte en række hastigt skiftende ejere af gården. I 1938-39 ejede Statens Jordlovsudvalg Louisenlund, og på en del af gårdens store arealer skabtes en række husmandsbrug. I foråret 1948 købte selskabet Børnenes Vel i Vejle gården med tilliggende. I 1904 blev den velgørende forening stiftet i Vejle, og i 1923 oprettede Børnenes Vel en feriekoloni på Hvidbjerg. Foreningen udvidede i 1948 yderligere sine aktiviteter med feriekolonien Louisenlund på Endelave. Louisenlund feriekoloni var for drenge fra svagt stillede hjem.

I 1966 blev den sidste børnehjælpsdag afholdt i Vejle. I 1969 sendte Børnenes Vel de sidste hold skolebørn fra Vejle på feriekoloni på Endelave. Samme år overtog Vejle Kommune Louisenlund.

Endelave ø udgør Endelave Sogn, som indtil kommunalreformen i 1970 hørte ind under Nim Herred og Skanderborg Amt. Fra 1970 blev øen en del af Horsens Kommune og Vejle Amt.

Louisenlund ejes i dag af en gruppe ejere med udlejning for øje.


Litteratur

  • Vejles Historie, bd. 2 - Moderne tider 1786-1970, 1998
  • Poul Henrik Harritz: Danmarks småøer, Politikens Forlag 1999
  • Arne Tambo: Feriekolonien på Endelave. Vejlebogen 2007, s. 47 ff

Billeder