Linnemanns Fryd

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning

"Der har engang for mange Aar siden, i Trediverne og Fyrrerne i forrige Aarhundrede levet en Købmand og Konsul Linnemann i Vejle, thi der laa oppe paa Toppen af Skovbakken Nord for Byen en gammel forlængst forvildet Have, der i Folkemunde gik under Navnet "Konsul Linnemanns Fryd".

Nogle mente, at denne Have var opkaldt efter en Konsul Linnemann, der havde levet for en hundrede Aar siden, andre mente, at den var anlagt af Sønnesønnen, der først døde helt oppe i Frederik den Syvendes Tid."

Således skriver forfatteren Svend Leopold i sin bog "Erindringer fra min Barndom" (1928)

Ifølge Leopold fortæller hans barnepige Helene om haven, og hun beretter også om, hvorledes hun som barn kunne plukke vildtvoksende roser og sværdliljer i disse glemte og forvildede haver.

Der findes andre kilder, som nævner, at vejleborgere havde anlagt haver på kanten af Nørreskoven med udsigt over byen. Haverne må have ligget på skråningerne ved Roms Hule og Horsensvejen, og sporene må i historiens løb være forsvundet i forbindelse med etableringen af Nordre Kirkegård og omlægningen af Horsensvejen.

--FMS 23. mar 2011, 09:01 (UTC)