Kunstbrænderiet

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Vejle Kunstforenings udstillingshus "Kunstbrænderiet" tilhører Sct. Norbert Stiftelsen og er beliggende i Præstegyde 3.

Lejekontrakt blev indgået i 1990, og Vejle Kommune har lige siden ydet økonomisk støtte til huslejen på lige fod med andre foreninger.

Der er årligt 8-9 udstillinger i "Kunstbrænderiet".

Navnet "Kunstbrænderiet" stammer fra, at huset tidliger var en del af N.F. Møhls brændevinsbrænderi.

Loftshøjden andrager ca. 6 meter p.g.a. de tidligere krav om plads til store destillationsapparater. Murene er tykke og hvidkalkede og de gamle vinduesrammer af støbejern - og strandsand på gulvet - giver rummet både ånd og patina.

Et dejligt, rustikt udstillingsrum til såvel den blide og følsomme kunst som den mere vilde og koloristiske.

De små 200 m2, der i dag rådes over, kan forøges ved inddragelse af etagerne ovenover, og visioner til deres anvendelse er der nok af, men økonomi til brandsikre etageadskillelser, flugtveje m.m. kniber det med.

Dagligt ledes Vejle Kunstforening af en bestyrelse på 7 medlemmer samt en kustode.


Litteratur

http://www.kunstbraenderiet.dk/