Hover Kirke

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Hover Kirke, 1939

Beliggende Hover Kirkevej på Lerbæk Mark, midt i sognet mellem landsbyerne Hover, Høgsholt og Uhre. Hover kirke er formentlig opført engang i løbet af 1100-tallet. De oprindelige dele af kirken, kor og skib med bræddeloft, er bygget af frådsten i romansk stil. Senere tilbygninger er et tårn i vest og et våbenhus mod syd af brændt tegl i sengotisk stil

Kirken havde oprindeligt et tårn, men det blev først reduceret til lidt over skibets murhøjde og i 1876 bragt i murhøjde med kirkens skib og under tag med dette. I 1866 var der blevet bygget en klokkestabel af sten.

I forbindelse med en omfattende restaurering i 1954-55, fik kirken nyt bjælkeloft og dette blev dekoreret med en non-figurativ bemaling i blåt og gult, udført af maleren Mogens Jørgensen.

Alterbordet fra o. 1600 er dækket af paneler med ruder i portalfelter. Altertavlen i højrenæssancestil blev i 1968 erstattet af et nyt alterbillede, udført af Mogens Jørgensen. På alteret står desuden et sengotisk krucifiks. Prædikestolen fra 1684 er i barokstil og den romanske døbefont af granit har relieffer af bl.a. Jesu dåb og korsfæstelse. Over døbefonten findes et kalkmaleri med en apostelfigur fra o. 1225.

Kirken hørte under Lerbæk Gods indtil 1806 og i 1942 blev kirken selvejende.


Billeder