H. E. Friis

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Apoteker H.E. Friis

Hans Emil Friis. Apoteker. Justitsraad. Født 25. juni 1827. Død 2. januar 1910.

Uddanner farmaceut´. Overtog Løveapoteket i 1857 efter sin far P.F. Friis. Han drev apoteket indtil 1889, hvor han solgte det til apoteker Hans Daugaard.

I 1890 forlod han byen og slog sig ned i København.

Vejle Amts Avis skrev i nekrologen den 3. januar 1910:

Afdøde var i en lang Aarrække Medlem af Bestyrelsen for Vejle Byes og Amts Sparekasse, ligesom han i over 17 Aar, fra 1873 til 1890, havde Sæde i Vejle Byraad og var virksom paa forskellige Omraader; han var saaledes valgt Medlem af Kirkeinspektionen, og det skyldtes for en stor Del hans Initiativ, at St. Nikolai Kirke fik ny Taarn med Spir i 1888-1889, ligesom han selv skænkede det Taarnuret.