Frederik Søltoft

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Proprietær Frederik A. Søltoft, ca. 1870

Proprietær Frederik Anton Søltoft, født 22.05.1815 på Tyrrestrup og død 15.03.1883 på Dauggaarden, begravet i Søvind.

Ejede Lerbæk Gods 1843-74 og Daugaarden 1874-83.

Medlem af Vejle Amtsråd 1851-56, valgt af sædegårdsejerne.

Medstifter af Vejle Bank 1854 og medlem af dennes repræsentantskab 1854-83.

Medlem af direktionen og bestyrelsen for Vejle Bys og Amts Sparekasse 1863-83.

Medlem af bestyrelsen for Vejle Amts Landboforening.

Landvæsenskommissær 1868-83.