Farver Niels Stampe

Fra VejleWiki
Version fra 25. maj 2022, 13:45 af Totte (diskussion | bidrag)

(forskel) ←Ældre version | se nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: Navigation, Søgning

Niels Stampe blev født i Viborg 24.01.1804. Han skal have etableret sig som farver i Skanderborg sammen med en farver Thrane. Endnu som ung mand slog han sig ned i Vejle som farver. I Folketællingen 1834 holdt han til i Torvegade 53. Hans lillesøster, Grethe Stampe, holdt hus for ham, da han endnu var ugift. Husstanden talte desuden tre farversvende og to tjenestefolk. Den 23. juni 1837 blev han gift i Sct. Nicolai Kirke i Vejle med den seks år yngre Anne Judithe Bagger.

Ægteparret overtog afdøde Ferslevs gård på Nørregade 24. De var velhavende nok til i Folketællingen 1840 at holde to tjenestepiger foruden de svende og tjenestekarle som hjalp til på farveriet m.m. Ægteskabet kastede ingen arving af sig, men der var altid mange farversvende og tjenestefolk boende i ejendommen. I Folketællingen 1850 boede desuden en farver Anders Trane hos dem – måske var dette Niels Stampes kompagnon fra tiden i Skanderborg?

Den 2. januar 1843 blev Niels Stampe med 28 stemmer valgt til købmand Møllers afløser som borgerrepræsentant. Han frabad sig i januar 1849 genvalg og blev afløst af købmand Madsen.

Den 1. august 1861 meddelte Aarhus Stiftstidende, at farver Stampe i Vejle havde skænket ”en meget sjelden Slibesteen til Flintkiler” til Selskabet for den historisk antikvariske Samling i Aarhus.

Farver Stampe købte af Vinding Præstegård et stykke skov syd for byen ved fjorden. Som det var kutyme dengang blev skoven kaldt for Stampes Skov. Vejen gennem skoven blev kaldt for Stampesvej. Skoven måtte senere vige for villaer, og vejen blev i 1947 optaget af Vinding Sogneråd som kommunevej.

Ægteparret solgte farveriet til fiskersønnen Anders Peter Rose, der var oplært som farver hos Niels Stampe. Anders Peter Rose tilhørte De sidste dages Hellige (se: Vejle Sogns Kirkebog – viet 14.02.1861). Det pensionerede ægtepar Stampe bosatte sig derefter i Nørregade 299.

Farver Stampe døde 76 år gammel d. 1. august 1880:

Fra Veile skrives den 2den August i Veile Av.: En af vor Byes ældste og braveste Borgere, fhv. Farver Niels Stampe, er i Nat efter længere Tids Svagelighed afgaaet ved Døden. Han var født i Viborg den 24de Januar 1804, og blev altsaa 76 Aar gl. N. Stampe etablerede sig først i Skanderborg sammen med afdøde Farver Thrane; men efter nogle Aars Forløb, i 1830, hævedes Compagniskabet, og Stampe nedsatte sig i Veile i afdøde Jørgen Baggers Gaard. Senere kjøbte han af afdøde Ferslev Gaarden paa Nørregade, hvor han i en lang Aarrække – i 50 Aar var han Borger heri Byen – drev et efter daværende Forhold betydeligt Farveri, som han senere tilligemed Gaarden afhændede til En af sine Svende, P. Rose, der atter solgte Ejendommen til den nuværende Besidder, Farver Wohlert. Den saakaldte ”Stampes Skov" syd for Byen ved Fjorden afhændede han for et halvt Aarstid siden. Den Afdøde valgtes omtrent paa den første Slesvigske Krigs Tid til Borgerrepræsentant, og beklædte dette Hverv i 6 Aar. Tillige var han Medlem af Kirke-Inspectionen. Hans 16 Aar yngre Broder, den bekjendte og anseete Fabrikant Peter Stampe i Aarhuus, lærte Farveriet hos ham; en anden Broder, der var Præst i Nørre Nebel, er for flere Aar siden afgaaet ved Døden. Afdøde Niels Stampe var en høist hæderlig Mand, besad en retsindig og nobel Charakteer, var trofast i Venskab, gjæstfri, gavmild, almindelig afholdt og velbegavet. Han levede et stille og tilbagetrukket Liv, tilhørte en svunden Tid, og var derfor ogsaa meest kjendt og skattet af denne. Han har i mange Aar været sygelig, men først i den seneste Tid sengeliggende. En Gigtfeber i Forbindelse med andre Lidelser var nærmest Aarsag til hans Død. Hans Hustru, født Bagger, overlever ham. Aarhus Stiftstidende (03.08.1880).

Enkefru Ane Judithe Stampe døde i 1891.


Kilder

Vejle Sogns Kirkebog – viede 23.06.1837 N. Stampe og Anne Judithe Bagger.

Vejle Sogns Kirkebog – død 01.08.1880 Niels Stampe.

Folketællingen 1880 Nørregade 299.

Berlingske Tidende (06.01.1843, 10.02.1891), Frit Folk (15.03.1962), Aalborg Stiftstidende (05.01.1849).