Didrich Hysing Jochumsen

Fra VejleWiki
Version fra 25. apr 2012, 20:40 af Helle Hartmann Nielsen (diskussion | bidrag)

(forskel) ←Ældre version | se nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: Navigation, Søgning

Didrich Hysing Jochumsen (1831-1917)

Smedemester / Jernstøbersmed Didrich Hysing Jochumsen var medstifter af baptistmenigheden i Vejle.


Didrich hysing jochumsen.jpg


Didrich Hysing Jochumsen.

Foto i privateje: Helle Hartmann Nielsen, tipoldebarn.


Didrich Hysing Jochumsen blev født den 21. januar 1831 i Horsens, som søn af bagersvend Jacob Jochumsen Christophersen Wedeler og hustru Juliane Marie Ebling, Thunboegade No. 95. Moderen (1805-1836) var født i Horsens, men hendes far var af tysk afstamning (parykmager Johann Christian Ebling).


Forfædre i Vejle

Didrichs far blev sjældent kaldt andet end Jacob Jochumsen (Jochumsen var egentlig et mellemnavn - han var opkaldt efter en god ven og nabo til forældrene i Fredericia). Jacob var søn af handskemager Christopher Hendrich Wedeler fra Fredericia og hustruen Anna Johanna Endresdatter Skræder Ring, som var født i Vejle 1752 som datter af nordmanden Endre Sigvartssøn Skræder Ring fra Vejle.

Denne Endre Sigvartssøn var skrædder i Vejle og en medlevende borger her lige fra ankomsten til byen i 1742. Han var stærkt involveret i byen via tætte forbindelser til byens styre. Byfoged Grundahl og Borgmester Linnemann optrådte som faddere ved en søns fødsel i Vejle allerede i 1743.

Endre Skræder Ring var formentlig en af byens 'eligerede mænd', og havde en vis indflydelse i byen gennem årtier, til hans død 1771. Man ser ofte hans navn og signatur i kirkebøgerne, og han samt sønnerne Chresten og Engelbreth Endresen Ring optræder flittigt som formyndere og lavværger ved skifter i Vejle gennem årene. I kirkebøgerne ses flere håndskrevne notater af Endre selv, og man ser at han er ganske velformuleret, og skriver et korrekt dansk med en sikker og flydende håndskrift for den tid (1700-tallet), især når man tager i betragtning at han 'blot' var håndværker og 'udlænding'.

Didrich arvede måske denne norske forfaders talenter og initiativrigdom, for udover at arbejde som smedemester i Vejle udfoldede han sit naturtalent for formidling, samt sine evner for at organisere og sætte i system.


Hård start på livet

Det lå ellers ikke i kortene, at Didrich Hysing Jochumsen skulle klare sig så godt som han gjorde.

Da han kun var 5 år gammel, blev moderen Juliane Marie Ebling psykisk syg - fik en voldsom psykose - blev indlagt/sendt væk, og døde umiddelbart herefter, kun 31 år gammel. Didrichs far, Jacob Jochumsen, magtede ikke opgaven at være enlig forsørger for sine 4 små børn - Jacob, Søren Christian, Didrich og Else Catharine - og i tiden der kom, oplevede Didrich ofte at måtte stå og vente forgæves på sin far foran værtshuse.

Bagersvenden formøblede alt hvad familien ejede, og børnene kom under fattigforsorgen og blev spredt for alle vinde i plejefamilier.

Den yngste, Didrichs lillesøster Else Catharine Jochumsen, klarede sig ligeledes godt sidenhen. Hun blev gift i København med en enkemand og antikvar, og blev selv kgl. taksatrice. Hun var barnløs.

Broderen Søren Christian Jochumsen blev gift og fik en del børn, hvorefter de emigrerede med skibet Allardus i 1873 til Australien, hvor familien opbyggede et større hotel-imperium i Queensland. Søren Christian selv døde dog allerede året efter ankomsten til Australien, så det blev en søn og sønnesøn, som byggede hotel-historien op.

Den ældste af Didrichs brødre, Jacob Jochumsen (den yngre), var muligvis ikke helt så kvik og har måske haft et handicap. Hans skæbne fortaber sig lidt i tågerne. Han fik så heller ikke det allerbedste udgangspunkt, idet han kom i pleje hos en gammel enkefrue i Horsens, som ernærede sig ved at 'gå med brødkurven'. Sidenhen finder man i folketællingerne denne Jacob på fattiggården som fattiglem i Horsens, samt som medhjælp hos en rebslager, hvor han 'drev hjulet'. Det er formentlig også denne Jacob man finder død som 77-årigt fattiglem på Fattiggården i Horsens. Ugift. 'Tåbelige Jacob' var det navn han var kendt under, har præsten noteret i kirkebogen ved hans begravelse i 1901.

Didrich Hysing Jochumsen kom i pleje i Vejle hos skrædder Ole Thorsen og hustru Eleonora Thornide, Toldgade No. 138. Her finder vi ham i folketællingen for 1840, hvor Didrich er 9 år gammel. Dog bliver Didrich konfirmeret i fødebyen Horsens, i Vor Frelsers Kirke 1845. "Dom om Kundskaber og Opførsel: Udm-g, Udm-g". (En UG-dreng...)

Ved folketællingen 1850 finder vi Didrich i smedelære hos kleinsmed Andreas Andersen, Lille Bagsnoge No. 82 i Vejle. (Denne gade lå bag det nuværende Vejle Rådhus).


Borgerlig vielse i Vejle

Hvordan Didrich traf sin kone, Maren Jørgensen (1842-1906) vides ikke. Hun kom fra Svanninge på Fyn, og noget kunne tyde på at hun var flyttet til Vejle inden brylluppet:


Opslag 126 Sct. Nicolai Kirke Vejle - 1852-1864:

Den 27de October paa Vejle Raadhus ved Borgerligt Ægteskab. Ungkarl Jernstøbersmed Diderik Hysing Jochumsen i Vejle, Pigen Maren Jørgensdatter af Vejle.

Forlovere: Kurvemager Gräse, Smedemester A. Andersen.

Tilmeldt saeledes d. 28 Oct 1863 af Byfogden. Brudgom og Brud ere Baptister.


Bryllupsfoto 1863.jpg


Bryllupsfoto af Didrich Hysing Jochumsen og Maren Jørgensen.

Borgerligt viede i Vejle 27. oktober 1863.

Foto i privateje: Helle Hartmann Nielsen, tipoldebarn af parret.


Åndelig inspiration og socialt tilhørsforhold

Som ung gik Didrich 'på valsen', og under sit ophold i Tyskland som smedesvend blev han inspireret af sin arbejdsgivers religiøse overbevisning: Baptismen.

Han lærer i denne periode også at tale flydende tysk, og kommer i det hele taget til at vise sig som et bemærkelsesværdigt naturtalent som taler, formidler og ikke mindst en karismatisk og fængslende prædikant.

Didrich Hysing Jochumsen bliver døbt af Førster den 21. januar 1859.

Der kan nok ikke være nogen tvivl om, at Didrich med sin familiære baggrund og historie savnede et nært socialt netværk og familielignende tilhørsforhold, som han formentlig har fundet iblandt baptisterne i Vejle. Han var ligeledes meget optaget af afholdstanken, hvilket heller ikke overrasker, når man ser på hvordan Didrichs far ødelagde og splittede familien på grund af sin afhængighed af alkohol.

Om Didrich efter tragedien i barndommen sås med sine 3 søskende eller sin dengang drikfældige far, vides ikke. Intet tyder på det, bortset måske fra at han har haft en smule kontakt med sin lillesøster, eftersom han var i besiddelse af et foto af hende. Didrich fortalte som gammel til barnebarnet Orla Grarup, at han tidligt blev forældreløs. Måske har han troet eller anset sin far, Jacob Jochumsen, som død. Men det var ikke tilfældet. Jacob Jochumsen ser ud til at være kommet på fode sidenhen, idet han har haft arbejde som bager flere steder, også lige til sin død i 1861, hvor han arbejdede som bager på Skibet Kro.


En større børneflok i Skovgade

Didrichs 7 børn blev opdraget i den baptistiske tro, men ikke alle børnene førte traditionen videre til børnebørnene. Flere i efterslægten fik dog en karriere som baptistpræster, missionærer m.m., og flere af børnene opholdt sig i nogle år i Chicago. Mest kendt i dén forbindelse er nok sønnen Carl Emil Jochumsen Elving (C. Elving), for hvem der er rejst en mindesten i Holbæk, hvor han døde efter en lang og glorværdig karriere i ledende stillinger indenfor baptistsamfundet.

Didrich Hysing Jochumsen huskes som blændende intelligent, målrettet og flittig - med et roligt og behageligt temperament - højt respekteret og afholdt. I hans efterslægt florerer helt op til i dag til mange sider en markant kunstnerisk åre - både musikalsk, sprogligt/poetisk/formidlingsmæssigt og billedkunstnerisk, lige som mange arbejder/har arbejdet i ledende positioner i forskellige brancher.


Didrich boede i mange år sammen med sin kone og børnene i Skovgade, Vejle:


FT Vejle Købstad, 1. februar 1880, opslag 969:

Skovgade matr. no. 594.

Forhus, Stuen, 1 familie. Husfader og smed, Didrik Hysing Jochumsen, 49 år, baptist, født i Horsens.

Dennes hustru, Maren Jochumsen, f. Jørgensen, 37 år, baptist, født i Svanning Sogn, Svendborg Amt.

Johannes Jochumsen, 11 år, deres søn. Andreas Ferdinand Jochumsen, 8 år, deres søn.

Cathrine Elisabeth Jochumsen, 6 år, deres datter.

Carl Emil Jochumsen, 3 år, deres søn.


På plejehjem i Vejle

Didrich Hysing Jochumsen døde i 1917, og her er meddelelsen i Baptisternes Ugeblad nr. 48 , 1917:

Vore Hensovede, Vejle:


Søndag d. 11. November døde vor gamle Br. D. H. Jochumsen. Han er født i Horsens d. 21. Januar 1831 og døbt af Førster 21. Januar 1859. Han var den sidste fra Menighedens Stiftelse i 1866, og deltog gennem mange Aar lejlighedsvis i Ordets Forkyndelse paa vort Omraade. Han blev meget skrøbelig og saa godt som blind, men sit aandelige Syn bevarede han usvækket. Sine sidste Leveaar tilbragte han paa de gamles Hjem i Vejle.


Rosenquist-Hansen.


Vore hensovede.jpg


Didrichs og Marens børn:

1. Marie Magdalene Jochumsen, født i Vejle den 7. januar 1865. Siden gift med murer og politibetjent Odin Aksel Ferdinand Olsen i København, hvor hun døde som 91-årig i 1956, som mor til 13 børn. Hun var en lille kreativ og livlig, kvik dame, som fint klarede at opfostre de 13 børn i en meget lille, 2-værelses lejlighed i Grønnegade, København.


2. Johannes Jochumsen Elving, smed og maskinarbejder i Vejle (bl.a. på Hess). Født i Vejle 14. august 1868. Han boede mange år Koldingvej 14 i Vejle, hvor han døde i 1958, 89 år gammel. Han var gift med Kirstine Marie Nielsen Schou, og de fik sammen 7 børn. Kun 1 af sønnerne førte slægten videre.


3. Andreas Ferdinand Jochumsen Elving, stationsforstander i Ejstrupholm og Troldhede. Født i Vejle den 3. februar 1871. Han blev gift med Thora Emilie Clausen og fik 4 børn. Ferdinand døde i Ejstrupholm ved Silkeborg i 1929. Kun en datter har ført slægten videre.


4. Cathrine Elisabeth Jochumsen, født i Vejle den 24. oktober 1873, gift med skomager Jens Rærup Jensen fra Egvad. De boede mange år på Langelinie i Vejle, og fik sammen 8 børn, hvoraf en søn døde som lille. Cathrine døde i Vejle 1954, 81 år gammel, og har i dag en stor efterslægt i bl.a. Vejle. Bl.a. er Cathrine oldemor til denne artikels forfatter, Helle Hartmann Nielsen (født Helle Rau Hansen). Cathrine var en musikalsk, kreativ og meget bestemt dame med autoritær ynde. Hun arbejdede i Vejle som sygeplejerske, bl.a. under første verdenskrig, hvor hun plejede de borgere som blev ramt af Den Spanske Syge. Hendes egen familie gik helt fri af denne smitsomme og meget farlige influenza-epidemi, som ellers fik store og tragiske konsekvenser blandt mange familier i Vejle.


5. Carl Emil Jochumsen Elving, født i Vejle 4. juli 1876. Han var glødende baptist, døbt i Svendborg baptistmenighed 25. december 1897. Han var uddannet bogbinder, og uddannet til baptistpræst i Morgan Park Seminary 1905-08, hvor han var forstander for en dansk menighed i Waukegan ved Chicago. Ordineret i Chicago i Bethel Baptist Church 1908. Han blev Amager Menigheds forstander, kaldet til præst ved Salemskapellet, og derefter forstander i Hjørring, Aalborg (Bethelkirken), Sønderjylland efter genforeningen, og Thy - og han sluttede tjenesten i Holbæk Baptistmenighed. I Baptistsamfundet arbejdede han for afholdssagen og hedningemission, og i 1913 holdt han i Salemskapellet en prædiken, der satte gang i debatten om afholdsmission og førte til dannelsen af "Baptisternes Afholdsforbund". Han var medlem af bestyrelsen i "Danske Afholdsselskabers Landsforbund" i BAM's ledelse, og rejsesekretær 1913-36; Hedningemissionen havde hans store kærlighed, og han var i hedningemissionsudvalget 1916-36, fra 1920 som formand. Carl Emil var en stærkt socialt interesseret præst. Grundlægger af Baptisternes Afholdsmission. Formand for Baptistsamfundets Ydre Mission i mange år. Gift med Johanne Vilhelmine Andersen, med hvem han havde 3 børn. Carl Elving døde i Holbæk 1936, og her er rejst en sten af baptistsamfundet til hans minde.


6. Laura Caroline Jochumsen Elving, født i Vejle 21. august 1880. Opholdt sig en årrække i Chicago. Gift med baptistpræsten Peter Grarup, og deres 4 børn blev alle aktive baptister. 3 døtre blev sygeplejersker og jordemødre, og missionerede med deres ægtemænd i bl.a. Afrika. Sønnen Orla Grarup blev baptistpræst som sin far, og blev selv far til 5 sønner, hvoraf flere fulgte i hans spor. Laura døde i Århus 1961, 80 år gammel.


7. Anna Theodora Jochumsen Elving, født i Vejle 20. april 1884. Udvandrede 1907 til USA, hvor hun blev gift med københavneren Carl Knud Baggesen. De fik 3 børn. Anna døde i 1960.


Familien jochumsen.jpg


Didrich Hysing Jochumsen med sin hustru Maren og deres 7 voksne børn.

Foto i privateje: Helle Hartmann Nielsen, Vejle.


Disse 7 søskende - børn af Didrich Hysing Jochumsen og hustruen Maren - voksede op i Skovgade, Vejle, og oplevede her et stærkt familiesammenhold, naboskab samt tilknytning til det vejlensiske baptistsamfund.

Nogle af dem valgte i 1904, vistnok på opfordring af Andreas Ferdinand Jochumsen, at ændre efternavn til Elving. Om det var med inspiration i formoderen Juliane Maria Eblings tyske efternavn, som ofte ses forvansket til fx. Ebeling, Ebbeling, Eblin, Elbing, Elbinger - vides ikke med sikkerhed, men det forekommer meget sandsynligt.

Johannes, Andreas Ferdinand og Marie Magdalene fravalgte den baptistiske religion på et tidspunkt. Cathrine Elisabeth blev udelukket fra baptistsamfundet, idet hun blev gravid inden hun og barnets far blev gift. Men hun blev senere genoptaget i baptistsamfundet. Ingen af hendes efterkommere blev dog baptister.


Didrich fejrede 50-års jubilæum

Jubilaeum 1909.jpg


Didrich Hysing Jochumsens 50-års jubilæum som baptist blev i 1909 fejret med pomp og pragt i Korskirken, Gulkrog i Vejle. Bygningen var pyntet op både ud- og indvendigt i dagens anledning, og der blev taget et gruppefoto, hvor Didrich her ses i midten bagerst, omgivet af datteren Cathrine Elisabeth Jensen, født Jochumsen, dennes ældste datter Mary, og Didrichs søn Johannes Jochumsen Elving.

Foto: Vejle Stadsarkiv.


Herunder samme foto i udsnit:


Jubilaeum 1909 - udsnit.jpg


--Helle Hartmann Nielsen 25. apr 2012, 18:40 (UTC)