Da Mille Gade sejrede ved Vejle Boldklubs svømmestævne

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Den 23. august 1916 forvildede et marsvin sig ind i Vejle Havn, hvor det boltrede sig ved ”Kahytten”.


Dagen efter fandt et af de første, større svømmestævner sted i Vejle Søbadeanstalt (grundlagt 1834) ved søndre havnemole. Vejle Boldklub var medarrangør, og Harriet Emilie Gade (1897-1982) – kaldet Mille Gade – deltog både som instruktør og konkurrencesvømmer. Vejle Amts Folkeblad (25.08.1916) bragte et langt referat fra den store begivenhed:


”Svømning. Det blev en ordentlig Vandgang baade for Svømmerne og Tilskuerne. Mest for de sidstnævnte; thi Regnen styrtede ned lige fra Svømmeopvisningens Begyndelse og i de to Timer, den varede. Som Følge deraf var de, der skulde i Bandet, bedst holdne; de var dog »paaklædte« derefter; - de andre blev gennemblødte til Skindet. Alligevel holdt de trolig ud, til Opvisningen var forbi.

Opvisningen foretoges af Dansk Svømme- og Livredningsforbund, der har gæstet flere af Provinsens Byer, og Vejle Boldklub havde forestaaet Arrangementet her. Svømningen foregik paa Badeanstalten paa søndre Havnemole og begyndte præcis Kl. 7¼ i Overværelse af et Par Tusind Mennesker.

Foruden de københavnske Svømmere og Svømmersker, blandt hvilke var nogle af Danmarks bedste Kræfter paa Svømningens Omraade, deltog to Drenge- og et Pigehold fra Vejle samt flere vejlensiske Damer.

Der præsteredes Svømning over 50 Meter for Drenge og Piger, Drengene under Ledelse af Lærerne Dons og Jensen, og Pigerne under Ledelse af Svømmelærerinde, Frk. Harriet Gade. Desuden var der for Herrer Brystsvømning over 100 Meter, Svømning over 400 Meter, Holdkapsvømning og Crawlsvømning. For Damerne var der arrangeret Svømning over 50 Meter og Kunstsvømning og Kunstudspring.

Endvidere præsterede Hr. Octavius Sørensen, København (Verdens bedste Kunstsvømmer), forskellige Arter af Kunstsvømning, som vakte Publikums Munterhed, og endelig sluttede Opvisningen med en Vandpolo - en Slags Fodboldkamp - der ogsaa interesserede de mange Tilskuere. I det hele var det en baade fornøjelig og interessant Opvisning, som sikkert vil bidrage til at vække Publikums Interesse for Svømning og Livredning, hvilket da ogsaa er Dansk Livredningsforbunds Opgave.

Kapelmester Tellings Orkester spillede under Opvisningen, ved hvilken Kaptejn Holger Nielsen var Overdommer og Adjunkt Ishøy, Dr. H.P. Lund, Lærer Parkegaard og Gartneribestyrer Andersen var Dommere.

Efter at Programmets første Numre var forevist, holdt Kaptejn Holger Nielsen fra Svømmeflaaden et kort Foredrag om Livredning og Bjergning, og de forskellige Anvisninger hertil, Kaptejnen gav, demonstreredes af et Par Herrer og Damer. Desværre kunde Kaptejnens Foredrag ikke høres af den store Del af Forsamlingen, dels fordi Regnen virkede forstyrrende, og dels fordi Tilhørerne var for langt borte.

Opvisningen afsluttede med et af Københavnerne - i Vandet - udbdragt Leve for Vejle Boldklub.

Resultatet.

Svømning over 50 Meter for Drenge. 1. Afdeling. 14 Drenge fra Kommunestolen. 1. Willy Mathiesen 57 Sek. 2. E. Jacobsen 59,4 Sek 3. Peter Berntsen 59,5 Sek.

2 Afdeling. 12 Drenge fra Mellem- og Realskolen. 1. Georg Jensen 49,2, Sek. 2. Georg Petersen 50,2 Sek. 3 Georg Nielsen 55,2 Sek.

Svømning over 50 Meter for Piger. 14 Piger. 1. Jenny Andersen 52,2 Sek. 2. Anna Hansen 52,3 Sek. 3. Olga Jensen 58,2 Sek.

Brystsvømning over 100 Meter for Herrer. 1. Otto Hansen. Kbhvn., 1 M. 27,2 Sek. 2. H. Kbhvn. 1 M 28,1 Sek.

Svømning over 400 Meter for Herrer. 1. Robert Asmussen, Kbhvn., 6 Min. 44,2 Sek. 2. Ejnar Wibrand, Kbhvn. 6 M. 44.3 Sek.

I Holdkapsvømning blev Dansk Svømme- og Livredningsforbunds Damehold Nr. 1.

Svømning over 50 Meter for Damer. 1. Harriet Gade, Vejle, 42,3 Sek. 2. Nanny Christensen, Kbhvn., 52,2 Sek.

Svømning over 50 Meter for Damer. 1. Anna Thomsen. Vejle. 56,4 Sek. 2. Ellen Frederiksen, Vejle, 58 Sek. 3. Else Ravn, Vejle, 1 M. 3,2 Sek.

Crawlsvømning over 50 Meter for Herrer. 1. P. Holm, Kbhvn., 23,2 Sek.


Samme sommer havde Mille Gade gjort sig nationalt berømt ved at svømme over Vejle Fjord fra de to nationalt berømte udflugtsmål Munkebjerg Badehotel og Tirsbæk Strand. Det var måske den erfarne konkurrencesvømmer Nanny Christensen, som Mille Gade på imponerende vis svømmede fra? Senere skulle Mille Gade blive Danmarks mest legendariske langdistancesvømmer.

Vejle Søbadeanstalt skulle lægge vand til flere andre store svømmestævner inden Vejle Byråd omsider i 1959 besluttede at lukke søbadeanstalten p.g.a. den menneskeskabte forurening.