Bybæksløbet

Fra VejleWiki
Version fra 7. nov 2020, 08:17 af Totte (diskussion | bidrag)

(forskel) ←Ældre version | se nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: Navigation, Søgning
Fra starten af sandsynligvis Bybæksløbet eller Skyttehusløbet. Fotograf: Ditlev Nissen. Foto: Vejle Stadsarkiv


Karl Knudsen med nogle af sine mange medaljer. Fotograf: Ditlev Nissen. Foto: Vejle Stadsarkiv

Vejle Idrætsforening blev stiftet i 1907. Fem år efter stiftelsen besluttede foreningen at afholde et ca. 10 kilometers terrænløb ud gennem Nørreskoven. Den 22. november 1912 indrykkede et anonymt medlem et længere læserbrev i Vejle Amts Folkeblad:


”Vejle Idrætsforening afholder Søndag den 24. November, Kl. 2 Eftermiddag, sit store nyindstiftede Terrænløb Nørreskoven rundt.

Start og Opløb foregaar paa Sportspladsen. Løbet, der er døbt »Bybæksløbet«, vil i Fremtiden blive afholdt hvert Aar i November Maaned og synes at kunne blive en meget passende Afslutning paa Sæsonen.

Til Løbet er udsat en af Vejle Idrætsforenings Medlemmer skænket smuk Sølvpokal, der skal vindes 3 Gange uden Rækkefølge for at blive Ejendom, desuden udsættes Præmier efter Deltagernes Antal, der udgør 15 raske unge Mænd, der efter en yderst ihærdig Træning venter sig et godt Resultal af det smukke Terrænløb.

Turen gaar fra Sportspladsen ad Horsensvej til den gamle 39 Sten, derfra over Markvejen, der fører til Nørremarkens Teglværk, videre gennem Bredballe Hule og ad den derfra omkring Nørreskovens Udkant førende Vej til Bybæk, og derfra tilbage til Sportspladsen, hvor der afsluttes med en Omgang paa Banen.

Distancen, der ialt udgør ca. 10 km. er en yderst passende Distance for et Efteraarsløb. Løberne starter med 2 Minutters Mellemrum; forøvrigt er angivet 3 Kontrolsteder, hvor Løberne skal passere, og hvor en af Foreningen udsat Kontrol kontrollerer, at hver enkelt Deltager passerer Kontrolstedet.

Jeg haaber, at Publikum i store Skarer vil vandre til Sportspladsen Søndag Eftermiddag ved 1½ Tiden og saaledes tilbringe en fornøjelig og yderst interessant Timestid i det forhaabentlige klare og rene Efteraarsvejr. Præmieuddelingen finder Sted samme Dags Aften ved Foreningens Efteraarsbal i Skovbrynets store Festsal.

Idet jeg – saavel som hele den sportsudøvende Ungdom her i Vejle – haaber, gennem disse Linier at tiltrække det store Publikums Opmærksomhed ved fremtidige Sportspræstationer, og at Publikum ogsaa vil stille sig lidt mere velvillig end forhen, naar Forholdene kræver, at der tages en mindre Entre, thi jeg antager ikke, at et ret stort Procenttal af det ved Sportskampene fremmødende Publikum er klar over, hvilke store og besværlige Udgifter en Idrætsforening altid har, thi da vilde jeg ikke med min bedste Vilje kunne tro, at et saa langt overvejende Antal Mennesker vilde staa uden for Afspærringen, naar der tages nogle faa Øre i Entre; for at Folk er interesserede, bevises jo aldeles tydeligt ved, at de staar og ser til uden for den Rækkevidde, der er forbunden med Omkostninger.

Haabende paa, at Vejle Bys ærede Borgere for Fremtiden vil vise Sporten deres virkelige Interesse ved al støtte den saavel økonomisk som personlig, er jeg med Tak for Optagelsen af nærværende Artikel Deres ærbødige Idrætsmand”.


Desværre for Vejle Idrætsforening blev søndagsvejret så dårligt, at det både generede løberne og holdt de sportsinteresserede vejlensere hjemme. Der blev uddelt præmier til de 6 hurtigste blandt de 15 deltagende unge mænd. Vandrepokalen gik til Niels Christensen, der gennemførte den vanskelige rute på 31 min. 15 sek. Dernæst fulgte Laur. Sørensen (31. min. 58 sek.), J.C. Christensen (32 min. 58 sek.), gartner Andersen (33 min.), Karl Knudsen (33 min. 15 sek.), Lindholm-Andersen (34 min. 30 sek.). Helt hæderlige tider i betragtning af at sportspladsen dengang var beliggende på den gamle markedsplads for bunden af Horsensvej.


Bybæksløbet fandt sted i en årrække, dog flyttede man løbet til oktober måned. Karl Knudsen vandt løbet i både 1914, 1915 og 1916, hvorfor han fik vandrepokalen til ejendom. I 1916 deltog dog kun 7 løbere. Karl Knudsen var en dygtig all-round atlet, som ved Vejle Idrætsforenings klubmesterskab i 1915 vandt i hammerkast, spydkast og 1.500 m løb, blev nr. 2 i hækkeløb og nr. 3 i 200 m løb. Den 28. september 1919 blev han kåret af såvel Kolding Idrætsforening som publikum til idrætsstævnet i Koldings bedste atlet, efter at han havde vundet eller fået præmier i både 100 og 400 m løb, 5 km løb, spydkast, længdespring, trespring, diskokast og kuglestød (Vejle Idrætsforening vandt også stafetløbet, hvor Knudsen også kan have deltaget).


Udover Bybæksløbet arrangerede Vejle Idrætsforening også et andet løb i Nørreskoven, nemlig Skyttehusløbet. Det fandt sted gennem mange årtier og kunne trække en hel del tilskuere og udenbys deltagere.


Kilder

Kolding Folkeblad (30.09.1919). Kolding Social-Demokrat (29.09.1919). Vejle Amts Avis (25.11.1912). Vejle Amts Folkeblad (22.11.1912, 09.03.1914, 20.08.1915, 18.10.1915, 23.10.1916)