Bakkeløbet gennem Roms Hule

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Vejle Motorklub

Begrebet bakkeløb begyndte at florere herhjemme i slutningen af 1800-tallet i forbindelse med ski- og cykelsport. I foråret 1914 fandt der to bakkeløb sted med deltagelse af motorkøretøjer. Arrangørerne var ”Elleham” Klubben (motorcykelklub stiftet 1906) og Aarhus Motorklub. Motorkøretøjerne forsøgte at sætte bedste tid op ad bakke. Det var tilgengæld ikke op ad bakke for bakkeløbenes popularitet. De blev i de næste årtier populære over store dele af landet.

Vejle Motorklub blev stiftet på et møde på Hotel Royal den 19. marts 1920. Det var et livlig stiftelsesmøde, for man kunne ikke enes om klubbens formål. Fabrikant G. Hasselbach, købmand Martin Hansen junior, repræsentant O. Østergaard, bankassistent Schønau-Nielsen m.fl. ønskede at danne en forening med vægt på det sociale, mens grosserer C.T. Christiansen, fabrikant Aage Sørensen, elektriker Larsen fra Skibet, overinspektør Glibstrup, aut. installatør Lauritz Skov m.fl. ønskede at varetage de motorinteresserede og borgernes interesser ved optræden mod hensynsløs kørsel. Førstnævnte fløj dannede Vejle Motorklub, mens sidstnævnte tilmeldte sig Forenede danske Motorejere under klubnavnet Vejle Amts Motorklub.

Efter at have arrangeret et par biludflugter med socialt samvær til bl.a. Snoghøj afholdt Vejle Motorklub den 31. oktober 1920 et ”Paalidelighedsløb” over 183 km. Den mest pålidelige motor viste sig at tilhøre en Omega-motorcykel. I 1924 arrangerede Vejle Motorklub det første men ikke sidste motorløb på Vejle Fjord. Alfred Mortensen vandt hastighedsløbet, da han nåede op på imponerende 93,5 km/t på sin Harley-Davidson med sidevogn (10,16 HK). Samme Alfred Mortensen skulle senere udmærke sig, da Vejle Motorklub fra år 1930 begyndte at arrangere bakkeløb op gennem Roms Hule.

Indtil Horsenschausseen (Horsensvej) blev anlagt måtte vejlenserne gennem Roms Hule for at komme til Horsens og Bredballe. I 1649 indberettede præsten i Vejle, at der blandt hans humlehaver var en fordærvet i Roms Hule. Det var vanskeligt for en vogn med eller uden læs at befare den stejle hulvej. I strenge vintre kunne det være næsten umuligt, og selv langt op i 1800-tallet – hvor der ellers var fokus på at forbedre landevejene – kunne et kraftigt regnvejr gøre det til en formidabel udfordring at få en vogn op eller ned gennem hulvejens sandede og stenede bund (se f.eks. Byrådssag a/1881). Vejen krævede jævnlig vedligeholdelse. Senest i år 1900 og i flere årtier frem var Roms Hule vejlensernes favoritkælkebakke. Når der ikke var faldet sne begyndte de nye motorkøretøjer også at befare hulvejen. Der kom ekstra trafik her i 1920’erne, da man anlagde Vejle Stadion (indviet 1924) på den gamle skovfoged-grund i Nørreskoven.

I 1929 totalrenoverede arbejdsløse vejlensere Roms Hule efter købstadens stadsingeniørs anvisninger. Formanden for Vejle Turist- og Forskønnelsesforening, Olaf Seligmann, var yderst begejstret for resultatet: ”Vejle By er i sin nærmeste Omegn blevet en Attraktion rigere, nemlig den nye Vej gennem Roms Hule, der i disse Dage er aabnet for Trafik. […] Denne Vej, der tidligere var saa godt som ufarbar for Køretøjer, idet Stigningen paa de stejleste Steder var 1 Meter paa 8 Meter, er nu udgravet saaledes, at Stigningen ingen Steder er mere end 1 Meter paa 12 Meter. Vejen er i hele sin Udstrækning forsynet med Spadseresti, saaledes at de gaaende har et Fristed. Som bekendt er det Meningen, at Vejen om Vinteren skal indrettes til Kælkebane, naar Forholdene tillader det, og Vejle By har hermed erhvervet en ganske ideel Kælkebane […]” - Vejle Amts Folkeblad (29.08.1929).

Vejle Motorklub var også begejstrede for den fine nye vej, som de fandt ideel til et hastighedsløb for motorcykler og automobiler. Klubben sendte derfor i 1930 invitationer rundt til nogle af landets store klubber og kendte ryttere. Der var mange topnavne, der gerne ville deltage. I sidste øjeblik måtte medlemmer af Dansk Motorunion såsom A.J.S.-Holdet (Albert J. Stevens-motorcykler) med Holger Sønderup i spidsen melde afbud, da unionen ikke ville tillade klubberne at deltage, når Vejle Motorklub ikke var medlem af unionen. Alligevel endte der med at være 51 tilmeldte, hvoraf man fremhævede Bruun Larsen, Odense, Axel Schmidt, København, Niels Smed, Randers, Askholm, Aarhus (indehaver af den jyske rekord for bakkeløb), Hans Brandt, Skive, Alfred Mortensen, Vejle, og Karl Kruse, Odense.

Søndag den 27. april strømmede vejlenserne og udenbys interesserede til Roms Hule og fandt plads på hulvejens stejle skråninger. Vejle Amts Folkeblad skød på, at der i løbet af dagen fremmødte 4-5.000. ”Og Publikum var med. En Kører, der tordnede af Sted uden at ænse Risikoen for Liv og Lemmer, hilstes med Bifald, men syntes Farten for langsom, lød der en skringrende Piben eller haanende et Løfte om Hjælp. Særlig Beundring vandt et Par københavnske Motorfolk paa Harley. Den enes [Aksel Schmidts] Maskine var en speciel Sports-Racer, et brølende Uhyre”.

Deltagerne kørte ikke i samlet flok men en efter en mod uret. Den 400 m lange bane startede på Horsensvej og med mål oppe ved skovridergården og stadion. Når motorcyklisterne og bilisterne havde gennemført et løb kørte de tilbage til startstedet via Horsensvej. Først kl. 16.00 sluttede løbet. Der havde ikke været et eneste uheld. Kl. 20.00 samledes deltagerne atter i Trædballehus, ”hvor Værten spillede for sine Gæster – i Radioen. Ved et fælles Kaffebord fandt Oplæsningen af Præmielisten Sted, og der udbragtes Leve- og Hurraraab for Præmietagere og Klub”. Vejle Amts Folkeblad bragte også dagen derpå resultatlisten samt tre fotos fra løbet. Vinderne af hver klasse modtog en plaquette, det drejede sig om:


Vinderne af bakkeløbet i Roms Hule 1930

Motorcykler


Kl. 2. 275-350 kubikcentimeter: M. Frølund, Herning, 29,4 sekunder, F.N.


Kl. 2a. 275-350 kubikcentimeter med topventil: S. Jensen, Skive, 21,3 sek., Royal Enfield.


Kl. 3. 350-500 kubikcentimeter: Arne Fogh, København, 20,4 sek., Harley-Davidson.


Kl. 3a. 350-500 kubikcentimeter med topventil: N.V. Jensen, Odense, 21 sek., Rudge Witworth.


Kl. 4. 500-700 kubikcentimeter: Arne Fogh, København, 20 sek., Harley-Davidson.


Kl. 5. 750-1.000 kubikcentimeter: Stampe Henningsen, Videbæk, 23 sek., B.S.A.


Kl. 6. Over 1.000 kubikcentimeter: Aage Therkildsen, Vejle, 23,3 sek., Harley-Davidson.


Kl. 7. 350-500 kubikcentimeter med sidevogn: K.E. Hansen, Aarhus, 25 sek., Royal Enfield.


Kl. 8. 500-750 kubikcentimeter med sidevogn: Skole, Herning, 26,3 sek., Indian Scout.


Kl. 9. 750-1.000 kubikcentimeter med sidevogn: V. Knudsen, Aarhus, 27,2 sek., Harley-Davidson.


Kl. 10. Over 1.000 kubikcentimeter med sidevogn: Alfr. Morgensen, Vejle, 23,3 sek. Harley-Davidson.


Automobiler

Kl. 11. H. Lauritsen, Vejle, 27,2 sek., Ford.


Der var præmier til: Arne Fogh (hurtigste solomaskine), Alfr. Mortensen (hurtigste motorcykel med sidevogn), H. Lauritsen (hurtigste bil) samt ekstrapræmier til: Aksel Schmidt (dagens hurtigste tid af alle, men da han kørte på en specialbygget Harley deltog han ikke i placeringsløbene), Nicolaj Kaltoft (hurtigste kører efter præmietagerne) og Niels Andersen (hurtigste ikke-præmierede vejlenser). Amatøren Nicolaj Kaltoft fra Vejle havde længe ligget til at få hurtigste tid blandt placeringskørerne. Først i fjerde forsøg lykkedes det ekspertkøreren Arne Fogh fra København at slå hans tid på 20,4 sek. For denne bedrift af en nybegynder tildelte Harley-Davidsons repræsentant, Friis-Hansen, København, ham en Harley plaquette i sølv. At Kaltoft og flere andre vejlensere klarede sig så godt – udover de ovennævnte fik Osvald Christensen, Matchless-motorcykel, en anden plads i Kl. 3 & V. Andersen, Harley Davidsen, fik en andenplads i Kl. 5 – var et udtryk for den store interesse for motorcykler og automobiler i Vejle.

Løbet blev en sportslig og økonomisk succes. Ifølge sekretær i De forenede Motorejere, kaptajn Bengt, satte Roms Hule bakkeløbet ny publikumsrekord ved et jysk motorstævne. De opnåede hastigheder var også pæne efter samtidige forhold for et bakkeløb: 74,98 km/t. For motorcykler og 52,95 km/t for biler.

Formanden for Vejle Motorklub udtalte, at han håbede at Roms Hule bakkeløbet ville blive en årlig tilbagevendende begivenhed. Det fik en anonym vejlenser til at indrykke et læserbrev i Vejle Amts Folkeblad (03.05.1930): ”Formanden for Vejle Motorklub haaber, at Roms Hule-Løbet skal blive en aarlig tilbagevendende Begivenhed, men vil samme i saa Fald ikke indprente sine Gæster og Deltagere ikke at tordne forbi Sygehuset med al den Larm, der kan præsteres. En Motor kan godt gaa uden et øredøvende Spektakel. Dagen i Søndags prægedes af Tankeløshed og Hensynsløshed over for Sygehusets mange Patienter. Kunde der for øvrigt ikke findes andre Bakker end Roms Hule at rase ud paa? Af Hensyn til Sygehusets Patienter maa det haabes, at det er sidste Gang, Politiet giver Tilladelse til Motorløb i Roms Hule. En Bilist”. Vejle Byråd var dog ikke indstillet på at forbyde løbet. Den 20. maj 1931 diskuterede lokalpolitikerne i stedet, om købstaden skulle kræve 20% af indtjeningen for bakkeløbet og andre store event i stedet for som nu at stille Roms Hule, Skyttehuset etc. gratis til rådighed.

I en annonce i Vejle Amts Folkeblad (24.04.1931) for bakkeløbet i Roms Hule i 1931 blev det pointeret, at løse hunde ikke måtte medbringes. 54 amatørkørere fra hele landet var tilmeldt. Løbet fandt sted søndag den 26. april med træningsløb fra 12-14 og placeringsløb derefter. Man kunne købe programmer for 50 øre pr. stk. Ligesom forrige år blev bakkeløbet en kæmpe succes.


”Fra fjern og nær strømmede Folk til, og Parkeringspladsen [i indkvarteringsområdet] i Udgravningen var fyldt med Biler og Motorcykler. Et løseligt Overslag gav ca. 100 Biler og 250 Motorcykler, og langt den største Part af disse var udenbys. Indenbys Folk kom gaaende, nej strømmende til i Skarevis, saa naar en hurtig Opgørelse anslog den betalende Tilskuermængde til ca. 6000, et Tallet ikke meget forkert. Dertil kom efter Kontrollørernes Skøn ca. 1000 »Plankeværks«-Tilskuere, saa det var altsaa ingen ringe Mængde, der kransede Roms Hules Skråninger” - Vejle Amts Folkeblad (27.04.1931).


Arrangørerne havde forbedret tidstagningen. Den blev nu foretaget med elektrisk stopur, som køreren selv aktiverede ved at sprænge en snor. Sidste år havde man taget tid v.h.a. en telefon og et stopur. Der havde desværre ikke været råd til indkøb af højtalere, som kunne holde publikum løbende orienteret om tiderne og stillingen. Til flere køreres utilfredshed var der i år også kun én chance for at sætte bedste tid. Til gengæld fik de en smuk hjemtur, for når de var kommet i mål oppe ved Skovridergården, skulle de fortsætte ad Helligkildevej gennem Nørreskoven og tilbage til parkeringspladsen ved startområdet via Skyttehusvejen. Det gav bestemt ikke mindre larm i byen og på sygehuset. ”Paa Parkeringspladsen kom Løbets Deltagere fejende hen gennem Sandet, der snart blev saa opkørt, at de saa ud som Dampere i Storm. Svajende og vuggende kastede de Sandbølger til Siderne, indtil de for manges Vedkommende kørte fast, sunkne i Sandet til Hjulnaverne. Men villige Hænder var stadig rede med at hjælpe den strandede flot. Da Løbet var forbi, var Parkeringspladsen en Heksekedel af Spektakel. Det knaldede og futtede, saa det ikke var til at høre Ørenlyd, og fra alle Sider paa Pladsen gik Køretøjerne mod Udkørslen, saa det saa ud, som der hvert Øjeblik kunde ske et Sammenstød. Men vort Politi viste sig Sagen voksen. Med overlegen Færdighed ordnede de Malstrømmen, saa Pladsen tømtes paa et Øjeblik, og paa de stærkt trafikerede Gadekryds ledede de den stærke Motorfærdsel, saa der ikke skete et Uheld”.

Da kørerne således kun skulle køre et placeringsløb var konkurrencen afsluttet allerede kl. 16. Banerekorden blev ikke slået:


Vinderne af bakkeløbet i Roms Hule 1931

Motorcykler


Kl. 2a. 275-350 kubikcentimeter med topventil: N. Wærnstrøm, Vejle, 22 sek., A.J.S.


Kl. 3. 351-500 kubikcentimeter: N. Kaltoft,, Vejle, 24,5 sek., Harley-Davidson.


Kl. 3a. 351-500 kubikcentimeter med topventil: Carlo Ludvigsen, Odense, 21,7, Rudge.


Kl. 4. 500-700 kubikcentimeter: Sørensen, Aarhus, 23,1 sek., Harley-Davidson.


Kl. 9. 750-1.000 kubikcentimeter med sidevogn: Th. Knudsen, Aarhus, 28,2 sek., Harley-Davidson.


Kl. 10. Over 1.000 kubikcentimeter med sidevogn: Alfr. Morgensen, Vejle, 24,1 sek. Harley-Davidson.


Automobiler


Kl. 11. Lette biler: Møller, Haderslev, 27 sek., Ford.


Kl. 12. Svære biler: Asmussen, Haderslev, 28,4 sek., Willys Club.


Blandt de lokale deltagere opnåede E. Christiansen, Sellerup, (Royal Enfield), N. Wærnstrøm, Vejle, (A.J.S), E. Nielsen, Vejle, (Rudge), N. Kaltoft, Vejle, (Harley-Davidson), Lauritzen, Vejle (Ford-automobil) anden- og trejdjepladser.

Som yderligere underholdning for publikum kørte G. Andersen, Aarhus, tre løb udenfor konkurrence. Han kunne dog heller ikke slå banerekorden. På en Super X specialmotorcykel i Kl. 4. 500-700 kubikcentimeter satte han en tid på 21,3 sekunder. Og i en Excelsior og en Henderson gennemførte han på henholdsvis 24,2 og 25,2 sek. Ved aftenens kaffebord i Håndværkerforeningen tildelte man alligevel G. Andersen en specialpræmie, da han havde sat dagens bedste tid. Vinderne i placeringsløbene fik alle et sølvbæger og plaketter. Carlo Ludvigsen fik desuden en laurbærkrans som dagens hurtigste konkurrencekører. Blandt talerne ved præmieoverrækningen var formanden for F.D.M., Falck-Børgesen, sekretær i De forenede Motorejere, kaptajn Bengt, A.D. Jørgensen fra Vejle, og formand for Vejle Motorklub, skomagermester Rasmussen. Alle var fuldt tilfredse med dagens løb i de naturskønne rammer. Skomagermester Rasmussen lovede at forbedre startpladsen til næste års løb. Den 30. april bragte Vejle Amts Folkeblad to annoncer med henvisninger til bakkeløbet. Den ene var indrykket af vinderen af Kl. 10. Over 1.000 kubikcentimeter med sidevogn: Alfr. Morgensen. Han havde motorforhandlerbutik med salg af Harley-Davidson i Nørrebrogade 20, Vejle. Han opfordrede vejlenserne til at købe dette motorcykelmærke, der lige havde udmærket sig ved fire sejre i bakkeløbet. Forhandler af A.J.S.-motorcykler og en overgang formand for Vejle Motorklub, Jørgen Nielsen, reklamerede med, at Niels Wærnstrøms 1. og 2. plads var udstillet i hans forretning i Skovgade 4.


Knap var bakkeløbet i Roms Hule overstået før Vejles gader igen forvandledes til et ragnarok af larm og udstødningsgasser. Det var Dansk Sports Motor Klubs Dunlop-løbs 45 resterende deltagere, der den 2. maj 1931 om morgenen ankom til Grand Hotel via Fredericiagade. Motorcykel- og billøbet var skudt i gang 1. maj i Nyborg. Grand Hotel diskede op med lammesteg for deltagerne. Kl. 17 var der planlagt hastighedsløb fra Grand Hotel til Bybæksviadukten og tilbage gennem Roms Hule. Når aftensmaden var indtaget skulle deltagerne ud på natteløb fra kl. 21-04. Løbet var sat til at slutte på dirt track-banen i København.


Vejle Motorklubs ældste forhandlingsprotokol er ikke bevaret. På et tidspunkt skiftede foreningen navn til Vejle Amts Automobil- og Motorklub. Den 21. juni 1931 åbnede foreningen Vejle Dirt Track-bane på Nørremarken. Over 5.000 tilskuere var mødt frem til præmieren – en understregning af at fjordbyen var blevet et af landets motorsportsmekkaer.

Bakkeløbet gennem Roms Hule i 1932 blev dramatisk. Det fandt sted St. Bededag d. 22. april samtidig med et motorløb på Vejle Dirt Track-bane samt Skyttehusløbet. For at atleterne og motorkørerne ikke skulle komme i karambolage mod hinanden, så blev Bakkeløbet og Skyttehusløbet lagt om. Skyttehusløbet skulle nu starte ved Skyttehuset, gå langs jernbanelinien, omkring den gamle sportsplads, op ad Horsensvej, forbi skovridergården og ad Helligkildevej til Skyttehuset. Bakkeløbet gik fortsat op gennem Roms Hule og med mål oppe ved stadion. Kørerne måtte så pænt vente her, indtil fem havde gennemført. Så kørte de i samlet flok tilbage ad samme rute til startstedet på Horsensvej.

61 kørere fra hele landet var tilmeldt. Dette år deltog ingen automobiler. For at løbet ikke skulle vare hele eftermiddagen kørte man fra kl. 10-14 uden den ellers planlagte to timers middagspause. I trekanten mellem Horsensvej og Roms Hule blev der rejst restaurationstelte, og bag ved den gamle sportspavillon rejste man en hel teltgade til kørerne. De første motorcykler ankom allerede den 19. april. De blev trukket fra havnen (”Damperen”) op gennem hovedgaden og vakte opsigt i byen. Samme aften ankom årets hovednavn, den forsvarende nordiske mester og indehaver af banerekorden på Vejle Dirt Track-bane, Svend Aage Engstrøm (1909-2009), ”paa noget saa nedværdigende som en Lastbil”, hvori hans specialbyggede Harley-Davidson blev transporteret.


Forrest Svend Aage Engstrøm fra København på sin motorcykel ved bakkeløbet i Roms Hule, 1932. Fotograf: ukendt. Foto: Vejle Stadsarkiv


Til trods for det triste vejr var talrige mødt op for at overvære bakkeløbet. De blev øjenvidne til en frygtelig ulykke med favoritten Engstrøm på dennes prøvetur kl. 12. Vejle Amts Folkeblad viede flere spalter på forsiden af morgendagens avis på ulykken. Til trods for at journalisten ikke selv havde overværet ulykken, var den fremragende beskrevet:


Motorcykel med sidevogn på vej op ad bakken ved bakkeløbet i Roms Hule, 1932. Fotograf: ukendt. Foto: Vejle Stadsarkiv


”[…] den kraftige Harley Special drønede op ad Bakken. Spændt fulgte de mange Tilskuere Maskinen og den uforfærdede Rytter, og Spændingen steg, da man saa, hvordan Motorcyklen begyndte at slingre. Efter Sigende var han kun halvt oppe ad Bakken, da man kunde iagttage denne Slingren. Der var lige faldet en Byge, og den tjærede Vejbane var vaad og glat. Dette har øget Faren, men den egentlige Aarsag til Ulykken maa formodentlig søges i, at begge Fodpedaler gik af. Den første tabte han allerede i det første store Sving, og da han derefter drejede til venstre, følgende det næste Sving, gik den anden af. Han har derved mistet det fulde Herredømme over Maskinen, og da han derefter – stadig i venstre Side – er kommet helt ud i Vejkanten, hvor Banen er blød, og hvor der var vandfyldte Huller, kunde næsten kun et Mirakel redde ham. Det lykkedes dog for ham at rette Cyklen op og dreje den til højre, men Følgen blev et saa kraftigt sving til denne Side, at Maskinen – skrabende mod Vejbanen – fo’r over mod den højre Kantsten. Efter Øjenvidners Udsagn havde Motorcyklen meget stærk Fart, da den stødte mod Kantstenen. Ved Stødet – muligvis har Engstrøm selv forsøgt at gøre sig fri – slyngedes Motorrytteren ind over Fortovet, og efter en Lufttur paa ca. 4 Meter kastedes han ned i Grøften mellem to Træer, mens Cyklen for egen Regning kørte 1 a 2 Meter frem og brasede mod et Træ, der staar ved Vejkanten, saa Forhjulet og Gaflen trykkedes ind, og Barken flængedes af Træet. De første, der kom til Hjælp, var de to Betjente, Bertel Hansen og Viggo Nielsen. De ventede at finde Engstrøm frygteligt tilredt og bevidstløs, men da de bøjede sig ned over ham, hørte de ham sige: ”Nr. 4, Svend Aage Engstrøm”. Paa Indersiden af højre Laar var Benklæderne flænget, og her gabede et stort og dybt Saar, men mærkeligt nok blødte det ikke fra det. Paa den havarerede Motorcykles Gearskifte sad et afrevet Stykke Kød. […] Ved Faldet tog han ingen Skade. Redningskorpsets Ambulance stod kun en halv Snes Meter fra Ulykkesstedet, og Engstrøm blev lagt paa en Baare og derefter kørt ned paa Vejle Amts og Bys Sygehus. Her viste det sig, at han foruden Saaret i Laaret havde paadraget sig et Brud paa højre Haands Tommelfinger. Lægerne udtaler, at hans Befindende er tilfredsstillende, men at han nok maa holde Sengen en 14 Dages Tid”.


Til trods for journalistens kuldegysvækkende beskrivelse var skaden heldigvis ikke mere alvorlig, end at Engstrøm i 1933 for fjerde gang kunne kalde sig nordisk mester. Sygehuset fik i øvrigt en travl dag denne St. Bededag, da der også var en alvorlig ulykke på Vejle Dirt Track-bane, der sendte kørerne Eli Christensen og Bent Jensen på sygehuset. Sygehuset og Vejle Samariterforening var dog efterhånden vandt til, at motorløbene skabte ekstra arbejde. Vejle Samariterforening behandlede f.eks. i 1932 26 tilskadekomne ved ni Vejle Dirt Track-løb og Roms Hule-løbet. Helge Jensen, København, satte med 18,2 sek. ny banerekord ved bakkeløbet i 1932. I det hele taget var det københavnernes dag i Nørreskoven. Kun en vejlenser, Hans Dalsgaard, endte med en topplacering.


Vinderne af bakkeløbet i Roms Hule i 1932

Kl. 1a. Indtil 275 kubikcentimeter med topventiler: Chr. Lindberg, Aarhus, 23,3 sek., Husqvarna.


Kl. 2. Indtil 350 kubikcentimeter med sideventiler: Svend Aage Engstrøm, 24,1 sek., København, Harley-Davidson.


Kl. 2a. Indtil 350 kubikcentimeter med topventiler: Svend Aage Sørensen, København, 18,3 sek., Norton.


Kl. 3. Indtil 500 kubikcentimeter med sideventiler: Axel Schmidt, København, 23,4 sek., New Hudson.


Kl. 3a. Indtil 500 kubikcentimeter med topventiler: H. Chr. Jørgensen, Roskilde, 18,3 sek., Royal Enfield.


Kl. 4. Indtil 750 kubikcentimeter med sideventiler: Frits Jørgensen, Ølholm, 24,3 sek., Royal Enfield.


Kl. 4a. Indtil 750 kubikcentimeter med topventiler: Helge Jensen, København, 19,1 sek., Suecia.


Kl. 6. Over 1.000 kubikcentimeter med sideventiler: A. Edahl, Odense, 21,1 sek., Indian.


Kl. 7 Indtil 500 kubikcentimeter med sidevogn: H. Dalsgaard, Vejle, 24,4 sek., A.J.S.


Kl. 10. Indtil 1.000 kubikcentimeter med sidevogn: Georg Andersen, Aarhus, 24,0 sek., Henderson.


Kl. 10a. Over 1.000 kubikcentimeter med sidevogn (racer): Axel Schmidt, København, 21,4 sek., Harley-Davidson.


Racer Kl. 2: Indtil 350 kubikcentimeter: Rich. Nielsen, København, 19,3 sek., Royal Enfield.


Racer Kl. 3: Indtil 500 kubikcentimeter: Helge Jensen, København, 18,2 sek., Suecia


Racer Kl. 4: Indtil 750 kubikcentimeter: Bach Poulsen, Aalborg, 24,1 sek., Super X.


Den 1. juli 1932 trådte den nye Færdselslov af 14. april 1932 i kraft. Enhver form for motorløb på gader og veje blev nu forbudt. Bakkeløbet i Roms Hule kunne derfor ikke længere gennemføres. Det var dog ikke denne lov alene, der var skyld i, at der ikke blev kørt bakkeløb i Roms Hule i en årrække. Vejle Amts Folkeblad (28.04.1932) bragte et referat fra Vejle Amts Automobil- og Motorklubs generalforsamling. Her oplystes det, at Vejle Byråd havde givet tilladelse til, at Roms Hule løbet kunne fortsætte. Mange medlemmer af foreningen var dog blevet skræmt af Engstrøms alvorlige styrt, ”ligesom man mente, at Løbet sikkert var imod den største Del af Byens Befolkning”. Derfor vedtog generalforsamlingen at aflyse bakkeløbet og i stedet søge at tiltrække udenbys til Vejle Dirt Track-bane. Men sådan skulle det ikke gå på lang sigt. Vejle Dirt Track-bane lukkede allerede i 1933.


I 1938 opnåede Jysk Motorunion tilladelse til at arrangere et nyt bakkeløb gennem Roms Hule. Et udvalg bestående af Eric Jensen, Horsens, Verner Sejersen, Horsens, K. Petersen, Viby, benzinforhandler Simonsen, Vejle, og motorforhandler Hans Dalsgaard, Vejle mødtes den 14. juni på ”Hejmdal” i Horsens og drøftede løbets enkeltheder. De enedes om, at løbet kun skulle være for standard motorcykler, og at det skulle begynde om formiddagen den 3. juli med prøvestarter, hvorefter der blev kørt placeringsløb fra kl. 13.30 til 18.00. Billetprisen blev sat til en kr. for voksne og 50 øre for børn. Om aftenen var der fest i Skyttehuset med fælles kaffebord og præmieuddelling. En motorinteresseret københavnsk direktør, Hansen, udsatte en pokal til 100 kr. til dagens fineste tid. Man forventede, at løbet ville blive sommerens største motorbegivenhed i Jylland.

Bakkeløbet levede fuldt ud op til de store forventninger. Der blev sat ny rekorddeltagelse og ny banerekord. 5.000 tilskuere tog i løbet af dagen plads på skovskrænterne i Roms Hule. Tre B.S.A.-kørere (Birmingham Small Arms Company blev stiftet i 1861 og producerede maskinpistoler, mejetærskere, motorcykler etc. gennem årene) inkl. den lokale medarrangør, Hans Dalsgaard, tog sig af førstepræmierne. Ingen vejlensere blandede sig på de sekundære medaljepladser. Aage Wagner var den eneste københavner, der placerede sig blandt vinderne bl.a. med en delt anden plads i 500 kubikcentimeter-klassen.


Vinderne af bakkeløbet i Roms Hule i 1938

250 kubikcentimeter-klassen: Henry Sørensen, Silkeborg, B.S.A., 20,6 sekunder.


350 kubikcentimeter-klassen: Karl Hansen, Aarhus, B.S.A., 17,3 sek.


500 kubikcentimeter-klassen: Hans Dalsgaard, Vejle, B.S.A., 17,9 sek.


750 kubikcentimeter-klassen: Karl Hansen, Aarhus, B.S.A., 19,0 sek.


Motorcykel med sidevogn: Hans Dalsgaard, Vejle, B.S.A., 20,5 sek.


Ved aftenens fest i Skyttehuset blev der holdt taler af Aage Wagner, ingeniør Olstad Larsen og skovrider Løfting, Vejle. Politiassistent Munksgaard stod for præmieuddellingen.


Det sidste bakkeløb i Roms Hule fandt sted 2. juli 1939. Hans Dalsgaards motorhandlerforretning på Dæmningen varmede op til løbet ved at lade to nyindstiftede pokaler udstille. Gummifirmaet (dæk) Continental havde skænket en vandrepokal, som skulle vindes tre gange i træk eller fire gange i alt for at blive ejendom. Forsikringsselskabet Londons Vejle Afdeling satsede på lokal markedsføring og udlovede derfor en præmie til hurtigste vejlenser. Der var 54 forhåndstilmeldinger til løbet, heraf fem vejlensere: Hans Dalsgaard (B.S.A.), Kai E. Jensen (Velocette), E. Fisker (B.S.A.), Alf Jensen (B.S.A.) og Bruno Iversen (B.S.A.). Vejle Amts Folkeblads udsendte rapporter var nær aldrig sluppet ind til løbet, da en kontrollør antog ham for en uhæderlig gratist. Han slap dog heldigvis ind, og avisen kunne atter engang bringe en dramatisk reportage fra motorløbet i Nørreskoven. 4-5.000 tilskuere heppede på kørerne, mens de drønede op ad bakken med 80 km/t, hvorefter farten på det flade stykke hen til Skovridergården blev sat op til 130 km/t. Der blev virkelig kørt stærkt dette år, og flere kørere slog eller tangerede banerekorden. Mange ville dog komme til at huske løbet for et yderst dramatisk styrt. Viggo Thomadsen, Randers, havde slået sin arm ved et uheld. Alligevel steg han på motorcyklen og startede sit brølende uhyre til et nyt forsøg på at få en god placering. Da han nåede op til første sving, kunne han ikke holde maskinen. Den trak til højre hen mod de lagte brædder, der skulle beskytte kørerne mod rendestenen. ”Fodhvileren skar i Kørebanen, saa der stod en Hale af Gnister efter den væltende Maskine. Idet den tørnede mod Brædderne, blev den kastet op i Luften, og Thomadsen selv slyngedes flere Meter bort”.

Zoneredningskorpsets ambulance kørte den kvæstede Thomadsen til Vejle Hospital. Den omtrent flækkede hjelm havde reddet hans liv. Mirakuløst slap han med et brækket kraveben. Uheldet skabte en del forsinkelse. B.S.A.-motorcyklerne opnåede flotte placeringer, herunder ny banerekord til Herman Larsen, Odense. Hans Dalsgaard var med en andenplads i 500 kubikcentimer med sidevogn-klassen den eneste af de vejlensiske medaljetagere, men de fire andre deltagende vejlensere kunne alle prale af at have kørt ruten på under 20 sek. i deres respektive klasser.


Vinderne af bakkeløbet i Roms Hule i 1939

Solo 250 kubikcentimeter-klassen: Erling Pedersen, Aarhus, 19,0 sek., B.S.A.


Solo 350 kubikcentimeter-klassen: H.H. Andersen, Silkeborg, 17,3 sek., B.S.A.


Solo 500 kubikcentimeter-klassen: Herman Larsen, Odense, 15.9 sek., B.S.A.


Solo 750 kubikcentimeter-klassen: Carl Hansen, Aarhus, 16,9 sek., B.M.W.


500 kubikcentimeter med sidevogn: Bent Jensen, Odense, 18,8 sek., Triumph.


600 kubikcentimeter med sidevogn: Carl Hansen, Aarhus, 19,5 sek., B.M.W. (OBS han var dog eneste deltager i denne klasse).


Det følgende år blev Danmark besat, og det satte en brat ende for bakkeløb i Roms Hule. Først i ultimo maj 1951 var der igen bakkeløb i Vejle. Det var svært at opnå tilladelse - således sagde Vejle Byråd i 1946, 1947 og 1948 nej til afholdelse af motorløb i Roms Hule. I 1951 foregik motorløbet derfor på den private vej fra Ribevej til Petersholm. Vejle og Omegns Motorklub var arrangør. 40 deltagere fra Aarhus, Aalborg, Silkeborg, Kerteminde, Horsens, Vejen, Brande, Viborg, Odense og Vejle og omegn tilmeldte sig.

Ruten var på 350 meter med start fra svinget før Nederbro og mål ved Petersholm. Hver deltager fik en prøvekørsel og to starter. Vejret var ikke med arrangørerne. Regnen silede ned hele dagen og der blæste en kølig vind. Alligevel troppede ca. 2.000 op for at overvære løjerne. Regnen gjorde banen glat og der var modvind op ad bakken. Alligevel blev der sat gode tider, og der var ingen alvorlige uheld.


Vinderne af Petersholm-bakkeløbet i 1951

200 kubikcentimeter-klassen: H. Wosny, Odense, Puch, 23,2 sekunder.


250 kubikcentimeter-klassen: Jeppe Ussing, Aarhus, B.S.A., 19,1 sek.


350 kubikcentimeter-klassen: Ejler Svendsen, Aalborg, Triump, 17,0 sek.


Over 350 kubikcentimeter-klassen: Johs. Jensen, Silkeborg, Triump, 15,5 sek.


Begyndere 350 kubikcentimeter-klassen: Niels K. Andersen, Silkeborg, Triump, 17,8 sek.


Specialklassen: Jeppe Ussing, Aarhus, J.A.P., 13,3 sek.


Begyndere med sidevogn: Hans Ernst, Silkeborg, B.S.A., 22,8 sek.


Sidevogn: Erik B. Jørgensen, Aarhus, Nimbus, 19,1 sek.


Ekspertkøreren Jeppe Ussing satte ikke blot bedste tid, men også anden bedste tid på 13,9 sek., men begge gange i specialklassen. Ingen af de fem deltagende vejlensere vandt deres klasse, men Jens Chr. Andresen (O.K. Supreme, anden plads 250 kubikcentimeter-klassen), Edvard Knudsen (B.S.A., tredje plads 250 kubikcentimeter-klassen), Niels Pedersen (Motobecane, fjerde plads 350 kubikcentimeter-klassen) og Tage Jensen (B.S.A. begyndere med sidevogn) fik alle hæderlige placeringer.


Ej heller Petersholm-bakkeløbet blev en tilbagevendende begivenhed. I 1997 blev det første Munkebjerg Hillclimb arrangeret. Løbet har fejret sit 20 års jubilæum og er på vej mod 25 års jubilæet. Det adskiller sig fra Vejles tidligere bakkeløb ved at være for veteranbiler.


Arkivalier søges

Vejle Motorklubs ældste forhandlingsprotokol er ikke bevaret. Der er heller ikke afleveret programmer bakkeløbet i Roms Hule til arkiv. Vejle Stadsarkiv har kun to fotos fra bakkeløbet. Stadsarkivet modtager med glæde fotos, erindringer, programmer m.v., der kan være med til at dokumentere denne spændende historie.


Litteratur & kilder

Herfeldt, J.: Den nye Færdselslov, Dansk Vejtidsskrift, Nr. 3, 1932.


Teglbjærg, Tore: Motorløb på fjorden, i Vejle Fjord – Historie, natur, mennesker, kultur, Byhistorisk Forlag, 2015.


Jyllandsposten (29.10.1919), Lemvig Folkeblad (02.05.1914), Vejle Amts Folkeblad (10.11.1920, 29.08.1929, 16.04.1930, 25.04-26.04.1930, 28.04.1930, 03.05.1930, 20.04-30.04.1931, 02.05.1931, 20.05.1931, 09.04.1932, 20.04-23.04.1932, 28.04.1932, 03.03.1933, 15.06.1938, 04.07.1938, 30.06-03.07.1939, 23.05.1951, 28.05.1951), Aarhus Stiftstidende (04.05.1914)


Vejle Stadsarkiv - B78316 & Vejle Byrådssag 855.3 Ansøgninger om motorløb i Roms Hule, 1946-1948.


Vejle Vejviser 1938 – Dæmningen 16 motorforhandler Hans P.S. Dalsgaard.


speedwaylife.com/danish-tracks/vejle-dirt-track/


speedwaylife.com/svend-aage-engstroem/